SG - EU monitor

EU monitor
Zondag 24 januari 2021
kalender

SG

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1191 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.10.2020  Aanvullende COVID-19-responsmaatregelen.
Mededeling com(2020)687
 
19.10.2020  Werkprogramma van de Commissie voor 2021 Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld.
Mededeling com(2020)690
 
30.09.2020  Verslag over de rechtsstaat 2020 De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de EU.
Mededeling com(2020)580
 
23.09.2020  Nieuw migratie- en asielpact.
Mededeling com(2020)609
 
18.09.2020  Unie van gelijkheid : EU-actieplan tegen racisme 2020-2025.
Mededeling com(2020)565
 
17.09.2020  Jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021.
Mededeling com(2020)575
 
15.09.2020  Toepassing, in 2019, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
Verslag com(2020)561
 
09.09.2020  Verslag inzake strategische prognoses 2020 Strategische prognoses - De koers naar een veerkrachtiger Europa.
Mededeling com(2020)493
 
31.07.2020  Controle op de toepassing van het EU-recht Jaarverslag 2019.
Verslag com(2020)350
 
24.07.2020  EU-strategie voor de veiligheidsunie.
Mededeling com(2020)605
 
30.06.2020  Jaarverslag 2019 over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en over de betrekkingen met de nationale parlementen.
Verslag com(2020)272
 
24.06.2020  Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019 uitgevoerde interne controles.
Verslag com(2020)268
 
24.06.2020  Jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting - Begrotingsjaar 2019.
Verslag com(2020)265
 
22.06.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de EU.
Verordening com(2020)257
 
17.06.2020  EU-strategie voor COVID-19-vaccins.
Mededeling com(2020)245
 
17.06.2020  Gevolgen van demografische veranderingen.
Verslag com(2020)241
 
10.06.2020  Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie.
join(2020)8
 
28.05.2020  Instrument voor technische ondersteuning.
Verordening com(2020)409
 
28.05.2020  Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht.
Verordening com(2020)408
 
28.05.2020  Wijziging van Verordening 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.
Verordening com(2020)446
 
28.05.2020  Gewijzigd voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer.
com(2020)444
 
27.05.2020  Moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie.
Mededeling com(2020)456
 
27.05.2020  Aangepast werkprogramma van de Commissie voor 2020.
Mededeling com(2020)440
 
27.05.2020  EU-begroting als drijvende kracht achter het herstelplan voor Europa.
Mededeling com(2020)442
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Roemenië.
Aanbeveling com(2020)523
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Slovenië.
Aanbeveling com(2020)524
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Slowakije.
Aanbeveling com(2020)525
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Finland.
Aanbeveling com(2020)526
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Zweden.
Aanbeveling com(2020)527
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2020)528
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Cyprus.
Aanbeveling com(2020)513
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Malta.
Aanbeveling com(2020)518
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Letland.
Aanbeveling com(2020)514
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Italië.
Aanbeveling com(2020)512
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Litouwen.
Aanbeveling com(2020)515
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Oostenrijk.
Aanbeveling com(2020)520
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Polen.
Aanbeveling com(2020)521
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Kroatië.
Aanbeveling com(2020)511
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Luxemburg.
Aanbeveling com(2020)516
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Portugal.
Aanbeveling com(2020)522
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Hongarije.
Aanbeveling com(2020)517
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Nederland.
Aanbeveling com(2020)519
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Bulgarije.
Aanbeveling com(2020)502
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Tsjechië.
Aanbeveling com(2020)503
 
20.05.2020  Europees Semester 2020: landspecifieke aanbevelingen.
Mededeling com(2020)500
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Estland.
Aanbeveling com(2020)506
 
20.05.2020  Nationale hervormingsprogramma 2020 van België met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2020 van België.
Aanbeveling com(2020)501
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en convergentieprogramma 2020 van Denemarken.
Aanbeveling com(2020)504
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Duitsland.
Aanbeveling com(2020)505
 
20.05.2020  Hervormingsprogramma 2020 en stabiliteitsprogramma 2020 van Ierland.
Aanbeveling com(2020)507