TAXUD - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

TAXUD

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 526 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.01.2021  Standpunt EU in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake vereenvoudiging van controles en formaliteiten bij het goederenvervoer en inzake douaneveiligheidsmaatregelen.
Besluit com(2021)11
 
18.12.2020  Werking van de regeling betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.
com(2020)813
 
18.12.2020  Wijziging Richtlijn 2006/112 toekenning uitvoeringsbevoegdheden aan de EC om de betekenis van de termen die in sommige bepalingen van die richtlijn worden gebruikt, te ...
Richtlijn com(2020)749
 
17.12.2020  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
com(2020)811
 
17.12.2020  Machtiging van Litouwen af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)812
 
14.12.2020  Voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, overeenkomstig artikel 278 bis van dat wetboek.
com(2020)806
 
28.10.2020  Éénloketomgeving van de EU voor de douane.
Verordening com(2020)673
 
28.09.2020  Actieplan om de douane-unie op een hoger plan te brengen.
Mededeling com(2020)581
 
19.08.2020  Implementatie 2016/1164 ter bestrijding van belastingontwijking, zoals gewijzigd bij richtlijn wat betreft hybridemismatches met derde landen.
Verslag com(2020)383
 
30.07.2020  Verslag m.b.t. verordening 2019/880 betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen.
Verslag com(2020)342
 
15.07.2020  Actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van de herstelstrategie.
Mededeling com(2020)312
 
15.07.2020  Goed fiscaal bestuur in de EU en daarbuiten.
Mededeling com(2020)313
 
15.07.2020  Wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.
Richtlijn com(2020)314
 
07.07.2020  EU-standpunt mbt wijziging van een aantal bepalingen van protocol II mbt de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve ...
Besluit com(2020)295
 
22.06.2020  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2020)243
 
06.05.2020  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2020)168
 
10.02.2020  Beoordeling van de factureringsregels van de btw-richtlijn.
Verslag com(2020)47
 
13.12.2019  Voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet.
Verslag com(2019)629
 
04.11.2019  Machtiging van de Europese Commissie voor onderhandelingen met Belarus over een overeenkomst betreffende douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand ...
Aanbeveling com(2019)576
 
26.09.2019  Tenuitvoerlegging van Verordening 116/2009 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen 1 januari 2014 - 31 december 2017.
Verslag com(2019)429
 
25.09.2019  Standpunt in de Associatieraad EU-Libanon inzake vervanging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2019)430
 
17.06.2019  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2019)277
 
03.06.2019  Standpunt EU in de Werelddouaneorganisatie ten aanzien van een aanbeveling van de WDO tot wijziging van het geharmoniseerde systeem op grond van artikel 16 van het ...
Besluit com(2019)262
 
23.04.2019  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-CTC inzake douanevervoer met betrekking tot wijzigingen van deze overeenkomst.
com(2019)189
 
28.03.2019  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over de aanpassing van protocollen bij de Overeenkomst met Marokko.
com(2017)191
 
11.03.2019  Standpunt EU in het Administratief Comité voor de TIR-overeenkomst tav het wijzigen van de Douaneovereenkomst inzake internationaal vervoer onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2019)131
 
01.03.2019  Standpunt EU in de Werelddouaneorganisatie ten aanzien van het geharmoniseerde systeem.
Besluit com(2019)124
 
28.02.2019  Uitvoering van de bijzondere regeling betreffende de AIEM-belasting die van toepassing is op de Canarische Eilanden.
Verslag com(2019)116
 
12.02.2019  Standpunt EU in de Commissie voor verdovende middelen over de toevoeging van stoffen aan het VN-Verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope ...
Besluit com(2019)77
 
07.02.2019  Tussentijdse evaluatie van het Fiscalis 2020-programma.
Verslag com(2019)59
 
07.02.2019  Tussentijdse evaluatie van het Douane 2020-programma.
Verslag com(2019)57
 
15.01.2019  Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU.
Mededeling com(2019)8
 
17.12.2018  Overzicht en beoordeling van de statistieken en informatie over de automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen.
Verslag com(2018)844
 
13.12.2018  "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (voorgelegd door de Commissie overeenkomstig artikel 3 van Besluit 940/2014/EU).
com(2018)824
 
08.11.2018  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2018)666
 
22.08.2018  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-CTC van de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer mbt wijziging van deze overeenkomst.
Besluit com(2018)601
 
08.08.2018  Standpunt EU in het Gemengd Comité EU-CTC (vereenvoudiging formaliteiten goederenverkeer en een regeling inzake douanevervoer) mbt een uitnodiging aan het VK tot ...
Besluit com(2018)576
 
20.07.2018  Tweede voortgangsverslag over de uitvoering van de EU-strategie en het actieplan voor douanerisicobeheer.
Verslag com(2018)549
 
05.07.2018  Eerste tweejaarlijks verslag over de vooruitgang in de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance.
Mededeling com(2018)524
 
05.07.2018  Annual report on the protection of the European Union's financial interests - fight against fraud.
ini(2018)2152
 
21.06.2018  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2018)484
 
14.06.2018  Strengthening the competitiveness of the internal market by developing the EU customs union and its governance.
ini(2018)2109
 
14.06.2018  Gender equality and taxation policies in the EU.
ini(2018)2095
 
14.06.2018  Financial crimes, tax evasion and tax avoidance.
ini(2018)2121
 
12.06.2018  Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur.
Verordening com(2018)474
 
08.06.2018  Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane.
Verordening com(2018)442
 
08.06.2018  Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen.
Verordening com(2018)443
 
08.06.2018  Standpunt EU over een nieuw verdrag inzake het vergemakkelijken van grensprocedures voor passagiers, bagage en lading-bagage in het internationale spoorwegverkeer.
Besluit com(2018)444
 
25.05.2018  Wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het ...
Richtlijn com(2018)329
 
11.04.2018  IT-strategie voor de douane.
Verslag com(2018)178