1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 396 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
27.07.2017  Veertiende verslag overzicht van handelsbeschermingsmaatregelen van derde landen tegen de EU voor het jaar 2016.
Verslag com(2017)401
 
11.07.2017  Eerste evaluatie van het toepassingsgebied van de handhavingsverordening.
Verslag com(2017)373
 
23.06.2017  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 januari 2016 - 31 december 2016.
Verslag com(2017)338
 
18.05.2017  Implementation of the common commercial policy. Annual report.
ini(2017)2070
 
18.05.2017  Towards a digital trade strategy.
ini(2017)2065
 
05.04.2017  Derde jaarlijks verslag over de uitvoering van deel IV van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika.
Verslag com(2017)160
 
07.02.2017  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2017)67
 
09.12.2016  Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening 2016/793 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de EU.
Verslag com(2016)785
 
08.12.2016  Standpunt EU in de OESO-werkgroep van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot referentiemarktwaarden.
Besluit com(2016)779
 
24.11.2016  Impact of international trade and the EU’s trade policies on global value chains.
ini(2016)2301
 
18.11.2016  Jaarverslag over de door de Commissie gevoerde onderhandelingen over exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
Verslag com(2016)718
 
10.11.2016  Extension of the provisions of the EC/Uzbekistan Partnership and Cooperation Agreement to bilateral trade in textiles.
ini(2016)2226
 
09.11.2016  IMPACT ASSESSMENT Possible change in the calculation methodology of dumping regarding China (and other non-market economies) accompanying the document: Amendment of ...
swd(2016)370
 
09.11.2016  Samenvatting van de effectbeoordeling bij: Wijziging van Verordeningen 2016/1036 en 2016/1037 tegen invoer met dumping en met subsidiëring uit niet-EU-landen.
Werkdocument Europese Commissie swd(2016)371
 
09.11.2016  Assessment of the economic impact of changing the methodology for calculating normal value in trade defense investigations against China accompanying the document: ...
swd(2016)372
 
18.10.2016  34e jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU (2015).
Verslag com(2016)661
 
18.10.2016  Naar een krachtig handelsbeleid voor de EU in het belang van werkgelegenheid en groei.
Mededeling com(2016)690
 
18.10.2016  Accompanying the document: 34rd Annual Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard ...
swd(2016)330
 
28.09.2016  Samenvatting effectbeoordeling van de verordening inzake producten voor tweeërlei gebruik (herschikking).
Werkdocument Europese Commissie swd(2016)314
 
28.09.2016  IMPACT ASSESSMENT Report on the EU Export Control Policy Review accompanying the document: Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical ...
swd(2016)315
 
24.08.2016  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 428/2009 aangaande de controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.
Verslag com(2016)521
 
05.07.2016  Sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)443
 
30.06.2016  Jaarlijks verslag over de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea.
Verslag com(2016)268
 
30.06.2016  Implementation of Regulation (EU) No 511/2011 accompanying the document: Annual Report on the Implementation of the EU-Korea Free Trade Agreement.
swd(2016)162
 
20.06.2016  Handels- en investeringsbelemmeringen en protectionistische tendenzen 1 juli 2014 - 31 december 2015.
Verslag com(2016)406
 
20.06.2016  Analysis of new potentially trade restrictive measures in the period 1 July 2014-31 December 2015 accompanying the document: Trade and Investment Barriers and ...
swd(2016)204
 
15.06.2016  Dertiende verslag overzicht van handelsbeschermingsmaatregelen van derde landen tegen de EU voor het jaar 2015.
Verslag com(2016)392
 
15.06.2016  Accompanying the document: thirteenth report overview of third country trade defence actions against the EU for the year 2015.
swd(2016)197
 
12.05.2016  Evaluation of external aspects of the customs performance and management as a tool to facilitate trade and fight illicit trade.
ini(2016)2075
 
28.04.2016  EU common commercial policy in the context of wildlife sustainability imperatives.
ini(2016)2054
 
19.04.2016  EU/Philippines Framework Agreement on Partnership and Cooperation.
ini(2015)2234
 
04.04.2016  Sluiting van het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst met Colombia en Peru in verband met de toetreding van Ecuador.
Besluit com(2016)174
 
10.03.2016  Towards a new trade framework between the EU and Turkey and the modernisation of the the customs union.
ini(2016)2031
 
18.02.2016  Jaarlijks verslag over de uitvoering van deel IV van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika.
Verslag com(2016)73
 
11.02.2016  Sluiting van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de EU.
Besluit com(2016)64
 
10.02.2016  Tweede jaarverslag betreffende de uitvoering van de handelsovereenkomst met Colombia/Peru.
Verslag com(2016)58
 
29.01.2016  Toegang goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de EU en ondersteuning onderhandelingen over toegang tot aanbestedingsmarkten derde ...
com(2016)34
 
28.01.2016  Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2014-2015.
Verslag com(2016)29
 
28.01.2016  'The EU Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and Good Governance ('GSP+') covering the period 2014 - 2015 accompanying the document: Report on the ...
swd(2016)8
 
22.01.2016  Sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst met de SADC-EPO-staten.
Besluit com(2016)18
 
30.11.2015  Verslag over de uitvoering en de effecten van Verordening (EU) nr. 1029/2012 tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan.
Verslag com(2015)591
 
20.10.2015  Jaarverslag over de door de Commissie gevoerde onderhandelingen over exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
Verslag com(2015)516
 
14.10.2015  Handel voor iedereen Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid.
Mededeling com(2015)497
 
10.09.2015  Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA).
ini(2015)2233
 
03.08.2015  33e jaarverslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de activiteiten van de EU op het gebied van antidumping, antisubsidie en vrijwaring (2014).
Verslag com(2015)385
 
03.08.2015  Accompanying the document: 33rd Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard ...
swd(2015)149
 
24.07.2015  12de verslag overzicht voor het jaar 2014 van de handelsbeschermende maatregelen van derde landen tegen de EU.
Verslag com(2015)359
 
24.07.2015  Accompanying the document: 12th report overview of third country trade defence actions against the EU for the year 2014.
swd(2015)145
 
20.07.2015  Standpunt EU in OESO-werkgroepen voor exportkredieten met betrekking tot wijzigingen van de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2015)353
 
14.07.2015  Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization.
ini(2015)2067