1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 60 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
01.12.2014  Beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen.
Verordening join(2014)40
 
06.11.2014  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2014)37
 
22.09.2014  Wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië .
Verordening join(2014)35
 
15.09.2014  Intrekking van Verordening (EG) nr. 2488/2000 tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milošević en de met hem verbonden personen.
Verordening join(2014)34
 
27.06.2014  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak.
Besluit join(2014)24
 
26.06.2014  Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Soedan.
Verordening join(2014)26
 
14.04.2014  Wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië.
Verordening join(2014)16
 
07.04.2014  Wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië.
Verordening join(2014)15
 
24.03.2014  Aanpassing van Raadverordening (EU) Nr. 1284/2009 betreffende bepaalde specifieke restrictieve maatregelen jegens Guinee.
Verordening join(2014)14
 
24.02.2014  Amendering verordening (EG) Nr. 889/2005 betreffende beperkende maatregelen jegens Congo.
Verordening join(2014)6
 
24.02.2014  Amendering verordening (EG) Nr. 1183/2005 aangaande bepaalde specifieke maatregelen gericht tegen personen die het wapenembargo over Congo schenden.
Verordening join(2014)7
 
24.02.2014  Beperkende maatregelen in verband met de situatie in Oekraïne.
Verordening join(2014)10
 
10.02.2014  Beperkende maatregelen met het oog op de ontwikkeling in de Centraal Afrikaanse Republiek.
Verordening join(2014)5
 
03.02.2014  Aanpassingen verordening Raad nr. 314/2004 (EG) betreffende bepaalde restrictieve maatregelen jegens Zimbabwe.
Verordening join(2014)4
 
24.01.2014  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2014)3
 
16.01.2014  Aanpassen verordening (EG) Nr. 234/2004 over bepaalde beperkende maatregelen met betrekking tot Liberia.
Verordening join(2014)2
 
13.01.2014  Sancties met het oog op de situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek.
Verordening join(2014)1
 
07.01.2014  Aanpassing verordening EU 267/2012 aangaande beperkende maatregelen tegen Iran.
Verordening join(2013)32
 
04.12.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië .
Verordening join(2013)29
 
28.11.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2013)28
 
30.09.2013  Amenderen richtlijn (EG) Nr. 147/2003 betreft de beperkende maatregelen jegens Somalië.
Verordening join(2013)26
 
30.09.2013  Aanpassen verordening (EU) Nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran.
Verordening join(2013)27
 
27.06.2013  Aanpassen verordening (EG) 329/2007 over restrictieve maatregelen tegen Noord-Korea.
Verordening join(2013)25
 
25.06.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2013)24
 
10.06.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2013)21
 
06.06.2013  193e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Al-Qa‘ida.
Verordening join(2013)20
 
30.05.2013  Wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea.
Verordening join(2013)18
 
17.05.2013  Wijziging van Verordening 1183/2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo ...
Verordening join(2013)17
 
15.05.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië.
Verordening join(2013)16
 
30.04.2013  Beperkende maatregelen tegen Myanmar/ Birma.
Verordening join(2013)12
 
26.04.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 356/2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, ...
Verordening join(2013)10
 
26.04.2013  Wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië.
Verordening join(2013)11
 
22.03.2013  Wijziging van Verordening 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe.
Verordening join(2013)5
 
08.03.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2013)2
 
08.03.2013  Amendering Verordening nr. 329/2007 aangaande beperkende maatregelen tegen Noord Korea.
Verordening join(2013)3
 
20.12.2012  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak.
Verordening join(2012)38
 
07.12.2012  Wijziging van Verordening 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee.
Verordening join(2012)34
 
07.12.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran.
Verordening join(2012)35
 
23.11.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.
Verordening join(2012)33
 
08.11.2012  Wijziging van Verordening 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië.
Verordening join(2012)31
 
08.11.2012  Wijziging van Verordening 270/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte.
Verordening join(2012)32
 
07.11.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.
Verordening join(2012)30
 
17.10.2012  Wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus.
Verordening join(2012)29
 
19.09.2012  Wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië.
Verordening join(2012)26
 
24.07.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2012)23
 
20.07.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.
Verordening join(2012)22
 
20.06.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2012)20
 
01.06.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië.
Verordening join(2012)16
 
22.05.2012  Wijziging van Verordening 174/2005 tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust.
Verordening join(2012)15
 
27.04.2012  Opschorting van de toepassing van bepaalde beperkende maatregelen van Verordening (EG) nr. 194/2008 tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen ...
Verordening join(2012)12