1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 76 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
07.11.2013  Wijziging per 1 juli 2013 van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van ...
Verordening com(2013)771
 
06.05.2013  Aanpassingscoëfficiënten van toepassing van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 en vanaf 1 juli 2012 op de bezoldigingen van EU-functionarissen in derde landen.
Verordening com(2013)251
 
05.12.2012  Voorstel voor aanpassingen in de pensioenbijdragen door werknemers van de EU, geldend sinds 1 juli 2012.
Verordening com(2012)755
 
17.08.2012  Instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de EU naar aanleiding van de toetreding van ...
Verordening com(2012)377
 
25.05.2012  Wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EU.
Verordening com(2012)234
 
13.12.2011  Wijziging van het statuut van de ambtenaren van de EU en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU.
Verordening com(2011)890
 
24.11.2011  Aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen en aanpassingscoëfficiënten daarop van het personeel van de EU.
Verordening com(2011)820
 
22.06.2011  Wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EU.
Verordening com(2011)312
 
06.05.2010  Wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EU.
Verordening com(2010)215
 
11.03.2010  Wijziging van het statuut van de ambtenaren van de EG en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden.
Verordening com(2010)309
 
29.10.2009  Aanpassing met ingang van 1 juli 2009 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2009)603
 
29.10.2009  Aanpassing, met ingang van 1 juli 2009, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2009)604
 
21.11.2008  Aanpassing, met ingang van 1 juli 2008, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2008)787
 
21.11.2008  Aanpassing met ingang van 1 juli 2008 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2008)788
 
23.05.2008  Wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de EG waarop de bepalingen van de ...
Verordening com(2008)305
 
25.04.2008  Wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2008)217
 
15.02.2008  Aanpassing met ingang van 1 juli 2007 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2008)82
 
15.11.2007  Aanpassing met ingang van 1 juli 2007 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2007)715
 
24.04.2007  Wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2007)209
 
08.11.2006  Aanpassing met ingang van 1 juli 2006 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2006)668
 
31.10.2006  Aanpassing, met ingang van 1 januari 2007, van de vergoeding van dienstreizen in Bulgarije en Roemenië voor ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2006)647
 
19.07.2006  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 495/77 van de Raad van 8 maart 1977 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor ...
Verordening com(2006)407
 
06.06.2006  Instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de EG naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië.
Verordening com(2006)271
 
24.04.2006  Wijziging van de aanpassingcoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2006)172
 
08.11.2005  Aanpassing met ingang van 1 juli 2005 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2005)552
 
21.06.2005  Intrekking van Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden, Verordening nr. 7/66/Euratom, 122/66/EEG van de Raden en Verordening nr. 174/65/EEG, 14/65/Euratom ...
Verordening com(2005)289
 
16.11.2004  Aanpassing met ingang van 1 juli 2004 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2004)761
 
29.10.2004  Aanpassing met ingang van 1 juli 2004, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EG en met ingang van 1 januari 2005 van het ...
Verordening com(2004)743
 
14.04.2004  Voorwaarden voor de toekenning en van de hoogte van de in artikel 56 ter van het Statuut bedoelde toeslagen voor bepaalde werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter.
Verordening com(2004)253
 
14.04.2004  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 495/77 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de ...
Verordening com(2004)253
 
14.04.2004  Wijziging van Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de ...
Verordening com(2004)253
 
31.03.2004  Vaststelling met ingang van 1 mei 2004 van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EG ...
Verordening com(2004)215
 
24.03.2004  Aanpassingscoëfficiënten die met ingang van [1 mei 2004] van toepassing zijn op de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2004)192
 
11.11.2003  Aanpassing met ingang van 1.1.2004 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2003)682
 
06.10.2003  Rectificatie met ingang van 1 juli 2002 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2003)580
 
13.06.2003  Instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de EG naar aanleiding van de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, ...
Verordening com(2003)351
 
04.11.2002  Aanpassing met ingang van 1 juli 2002 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2002)617
 
24.04.2002  Wijziging van het statuut van de ambtenaren van de EG en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen.
Verordening com(2002)213
 
05.06.2001  Rectificatie met ingang van 1 juli 2000 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2001)292
 
17.05.2001  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de EG en de regeling welke van toepassing is op de ...
Verordening com(2001)253
 
31.01.2001  Wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de EG waarop de bepalingen van ...
Verordening com(2001)50
 
31.01.2001  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de EG.
Verordening com(2001)50
 
13.09.2000  Wijziging van het statuut van de ambtenaren van de EG en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat betreft de ...
Verordening com(2000)569
 
30.11.1999  Aanpassing van de bedragen van de dagvergoedingen als bedoeld in artikel 13 van bijlage VII van het Statuut van de ambtenaren van de EG voor dienstreizen in Oostenrijk, ...
Verordening com(1999)634
 
19.03.1999  Opneming van de vergoedingen voor Oostenrijk, Finland en Zweden in artikel 13 van bijlage VII van het statuut van de ambtenaren van de EG betreffende de bedragen van de ...
Verordening com(1999)133
 
08.03.1999  Wijziging van Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de EG en van de regeling welke van toepassing is op de ...
Verordening com(1999)102
 
17.07.1998  Aanpassing van de bedragen van de dagvergoeding voor dienstreizen binnen het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU, als bedoeld in artikel 13 van bijlage VII ...
Verordening com(1998)455
 
08.07.1998  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de EG en van de regeling welke van toepassing is op de ...
Verordening com(1998)421
 
20.05.1998  Wijziging van de Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/98 van het statuut van de ambtenaren van de EG en de regeling welke van toepassing is op de andere ...
Verordening com(1998)324
 
20.05.1998  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de EG.
Verordening com(1998)324