1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 234 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.11.2022  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 met betrekking tot de vaststelling van een gediversifieerde financieringsstrategie als algemene leenmethode.
Verordening com(2022)596
 
09.11.2022  Wijziging van Verordening 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2022)595
 
14.10.2022  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor steun aan zeven lidstaten nav natuurrampen in deze landen in de loop van 2021.
Besluit com(2022)665
 
18.09.2022  Maatregelen ter bescherming van de Uniebegroting tegen schendingen van de beginselen van de rechtsstaat in Hongarije.
com(2022)485
 
01.07.2022  Ontwerp jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2023.
com(2022)400
 
29.10.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië in verband met de reeks aardbevingen vanaf 28 december 2020.
Besluit com(2021)963
 
25.06.2021  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 om de voorspelbaarheid voor de lidstaten te vergroten en de procedures voor geschillenbeslechting bij de ...
Verordening com(2021)327
 
24.03.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland en Frankrijk in verband met natuurrampen en aan Albanië, België, ...
Besluit com(2021)201
 
09.10.2020  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van ...
Besluit com(2020)960
 
16.07.2020  Beschikking 2003/77 tot vaststelling financiële meerjarenrichtsnoeren voor beheer van activa van EGKS in liquidatie en de activa van Fonds voor onderzoek kolen en staal.
Besluit com(2020)321
 
03.06.2020  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten.
Besluit com(2020)422
 
30.04.2020  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk.
Besluit com(2020)200
 
02.04.2020  Extra uitgaven in 2020 om noodhulp te verstrekken aan de lidstaten en het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU verder te versterken als antwoord op COVID-19.
Besluit com(2020)172
 
02.04.2020  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.
Verordening com(2020)174
 
02.04.2020  Activering van noodhulp uit hoofde van Verordening 2016/369 en tot wijziging van de bepalingen ervan naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.
Verordening com(2020)175
 
02.04.2020  Wijzigen besluit 2020/265 mbt bedragen voor het flexibiliteitsinstrument voor 2020 ikv migratie, veiligheid, COVID-19 en het Europees Openbaar Ministerie.
Besluit com(2020)171
 
27.03.2020  Wijziging Besluit 2020/265 mbt het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2020 gebruikt voor migratie, COVID-19 en het Europees Openbaar ...
Besluit com(2020)140
 
13.03.2020  Amendments Regulations as regards measures to mobilise investments in the health care systems of the MS and other sectors of economies in response to COVID-19 outbreak.
Verordening com(2020)113
 
18.10.2019  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland.
Besluit com(2019)496
 
04.09.2019  Maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.
Verordening com(2019)461
 
05.06.2019  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende ...
Besluit com(2019)251
 
05.06.2019  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020.
Besluit com(2019)252
 
22.05.2019  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk.
Besluit com(2019)206
 
30.01.2019  Maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.
Verordening com(2019)64
 
30.11.2018  Inzet van het flexibiliteitsinstrument voor budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende ...
Besluit com(2018)901
 
20.09.2018  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Letland.
Besluit com(2018)658
 
22.06.2018  Financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds.
Verordening com(2018)485
 
31.05.2018  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen.
Besluit com(2018)360
 
23.05.2018  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019.
Besluit com(2018)281
 
22.02.2018  Voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal.
Besluit com(2018)150
 
22.11.2017  Wijziging van Besluit 2017/344 over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2017)900
 
28.07.2017  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling.
Besluit com(2017)480
 
26.06.2017  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië.
Besluit com(2017)540
 
30.05.2017  Inzet van het flexibiliteitsinstrument voor budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende ...
Besluit com(2017)271
 
30.05.2017  Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018.
Besluit com(2017)270
 
26.01.2017  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal.
Besluit com(2017)45
 
19.10.2016  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland.
Besluit com(2016)681
 
30.09.2016  Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016.
Besluit com(2016)624
 
14.09.2016  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.
Verordening com(2016)604
 
05.09.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Zweden - EGF/2016/002 SE/Ericsson.
Besluit com(2016)554
 
29.07.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2016/001 FI/Microsoft.
Besluit com(2016)490
 
13.07.2016  Beschikbaarstelling van middelen uit het EU-Solidariteitsfonds voor steun aan Griekenland naar aanleiding van de aardbeving in november 2015 op de Ionische eilanden.
Besluit com(2016)462
 
30.06.2016  Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017.
Besluit com(2016)312
 
30.06.2016  Terbeschikkingstelling middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis.
Besluit com(2016)313
 
30.06.2016  Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)314
 
04.05.2016  Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2015/012 BE/Henegouwen machines.
Besluit com(2016)242
 
14.04.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.
Besluit com(2016)210
 
07.04.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Frankrijk - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal.
Besluit com(2016)185
 
04.03.2016  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).
Verordening com(2016)113
 
22.02.2016  Globaliseringsfonds EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2016)78