ESTAT - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

ESTAT

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 190 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
10.09.2020  Gedelegeerde handelingen Verordening 184/2005 gemeenschappelijke statistiek inzake betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe ...
Verslag com(2020)490
 
04.08.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2016/792 betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen.
Verslag com(2020)354
 
03.07.2020  ‘verbintenissen aangaande vertrouwen in de statistiek’ van de lidstaten zoals voorgeschreven door Verordening 223/2009.
Verslag com(2020)278
 
17.04.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen.
Verslag com(2020)149
 
15.04.2020  Mededeling aan het EP over Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
com(2020)153
 
14.02.2020  Statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, en de kwaliteit daarvan.
Verslag com(2020)54
 
14.02.2020  Uitvoering van Verordening 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2020)56
 
13.08.2019  Uitvoering van Verordening 453/2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de EG.
Verslag com(2019)368
 
01.07.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de EG.
Verslag com(2019)308
 
27.03.2019  Kwaliteit van de in 2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2019)155
 
28.02.2019  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2019)113
 
13.02.2019  Impliciete verplichtingen die mogelijk gevolgen hebben voor de overheidsbegrotingen.
Verslag com(2019)81
 
05.02.2019  Tenuitvoerlegging van Verordening 1921/2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten.
Verslag com(2019)47
 
05.02.2019  Werking van Verordening 1337/2011 betreffende Europese statistieken van meerjarige teelten.
Verslag com(2019)50
 
28.01.2019  Tenuitvoerlegging van Verordening 577/98 (steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de EG).
Verslag com(2019)14
 
14.12.2018  Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1260/2013 betreffende de Europese bevolkingsstatistieken.
Verslag com(2018)843
 
29.11.2018  Geschiktheid van het prijsindexcijfer van door de eigenaar bewoonde woningen om te worden geïntegreerd in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen.
Verslag com(2018)768
 
29.11.2018  Uitvoering van beschikking 1608/2003/EG betreffende een statistiek inzake wetenschap en technologie.
com(2018)769
 
20.11.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 638/2004 betreffende de gemeenschappelijke statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten.
Verslag com(2018)754
 
16.08.2018  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verslag com(2018)594
 
05.07.2018  "Vertrouwens­verbintenissen voor de statistiek" van de lidstaten conform Verordening 223/2009.
Verslag com(2018)516
 
29.06.2018  Toepassing van Verordening 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU en toepassing van de toegestane afwijkingen.
Verslag com(2018)506
 
08.03.2018  Kwaliteit van de in 2017 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2018)112
 
26.01.2018  Uitvoering van de verordening betreffende gemeenschappelijke statistieken inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe ...
Verslag com(2018)47
 
12.01.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder drie verordeningen inzake verstrekking van statistieken van de vangsten van lidstaten in en buiten de Noord-Atlantische ...
Verslag com(2018)16
 
12.01.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 138/2004 betreffende de landbouwrekeningen.
Verslag com(2018)14
 
12.01.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 762/2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verslag com(2018)9
 
12.01.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening ((EG) nr. 1921/2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten.
Verslag com(2018)11
 
12.01.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 543/2009 betreffende gewasstatistieken.
Verslag com(2018)13
 
12.01.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 96/16/EG betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten.
Verslag com(2018)12
 
12.01.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 1165/2008 betreffende vee- en vleesstatistieken.
Verslag com(2018)18
 
14.12.2017  Uitvoering van Verordening 70/2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg.
Verslag com(2017)775
 
12.12.2017  Tenuitvoerlegging van Verordening 762/2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verslag com(2017)747
 
10.08.2017  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU.
Verslag com(2017)423
 
08.08.2017  Uitvoering van Verordening 295/2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken.
Verslag com(2017)419
 
02.08.2017  Kortetermijnstatistieken, ingevolge artikel 14, lid 2, van Verordening 1165/98.
Verslag com(2017)411
 
09.03.2017  Kwaliteit van de in 2016 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2017)123
 
06.03.2017  Impact assessment accompanying the document: European Business Statistics amending Regulation (EC) No 184/2005 and repealing 10 legal acts in the field of business ...
swd(2017)98
 
06.03.2017  Samenvatting effectbeoordeling bij het voorstel tot wijziging verordening (EG) 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)99
 
03.03.2017  Uitvoering van Verordening 1185/2009 betreffende statistieken over pesticiden.
Verslag com(2017)109
 
22.02.2017  Onderzoek naar de manipulatie van statistieken in Oostenrijk als bedoeld in Verordening 1173/2011 (Besluit van de Commissie van 3 mei 2016).
Verslag com(2017)94
 
22.02.2017  Opinion of Austria concerning the preliminary report on the findings of the investigation related to the manipulation of statistics in Austria as referred to in ...
swd(2017)105
 
14.02.2017  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2017)71
 
09.12.2016  Samenvatting effectbeoordeling bij Strategie voor landbouwstatistieken in 2020 en daarna en de daaruit voortvloeiende potentiële wetgevingsscenario's.
Werkdocument Europese Commissie swd(2016)429
 
09.12.2016  IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Strategy for Agricultural Statistics 2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios.
swd(2016)430
 
03.11.2016  Statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, en de kwaliteit daarvan.
Verslag com(2016)701
 
19.10.2016  Uitvoering van Verordening 691/2011 betreffende Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2016)663
 
12.09.2016  Uitoefening bevoegdheid van de Commissie mbt vaststellen gedelegeerde handelingen betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg.
Verslag com(2016)562
 
07.09.2016  Samenvatting effectbeoordeling bij voorstel voor het wijzigen van Verordening 99/2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2016)287
 
07.09.2016  Impact assessment accompanying the document: Amendment of Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2018-20.
swd(2016)288