1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 154 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
10.10.2012  Indicatie van de uitgaven voor het Pretoetredingsinstrument (ipa) voor 2013 binnen het meerjarig financieel kader .
Mededeling com(2012)581
 
10.10.2012  De grootste uitdagingen in 2012-2013 voor de strategie voor de uitbreiding.
Mededeling com(2012)600
 
10.10.2012  Voornaamste bevindingen van het uitgebreide monitoringverslag over de stand van de voorbereidingen van Kroatië voor het lidmaatschap van de EU.
Mededeling com(2012)601
 
10.10.2012  Haalbaarheidsstudie voor een stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo.
Mededeling com(2012)602
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT MONTENEGRO 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ...
sec(2012)331;swd(2012)331
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE ...
sec(2012)332;swd(2012)332
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SERBIA 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ...
sec(2012)333;swd(2012)333
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ALBANIA 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ...
sec(2012)334;swd(2012)334
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT BOSNIA AND HERZEGOVINA 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND ...
sec(2012)335;swd(2012)335
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT TURKEY 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ...
sec(2012)336;swd(2012)336
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ICELAND 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ...
sec(2012)337;swd(2012)337
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT COMPREHENSIVE MONITORING REPORT ON CROATIA accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND ...
sec(2012)338;swd(2012)338
 
10.10.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document Commission Communication on a Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the ...
sec(2012)339;swd(2012)339
 
01.06.2012  Jaarverslag 2011 over de financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap.
Verslag com(2012)243
 
01.06.2012  Verslag over tenuitvoerlegging van Verordening 866/2004 en over de situatie die het gevolg is van deze toepassing in 2011.
Verslag com(2012)251
 
01.06.2012  COMMISSION STAFF WORKING PAPER Technical annexes Accompanying the document Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and ...
sec(2012)140;swd(2012)140
 
22.05.2012  Evaluatie voortgang hervormingen in Montenegro.
Verslag com(2012)222
 
24.04.2012  Toezichtsverslag over de voorbereiding van Kroatië op de toetreding.
Mededeling com(2012)186
 
15.03.2012  Enlargement: policies, criteria and EU's strategic interests.
ini(2012)2025
 
12.10.2011  Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-2012.
Mededeling com(2011)666
 
12.10.2011  Verzoek van Kroatië om toetreding tot de EU.
Advies com(2011)667
 
12.10.2011  Advies van de Commissie betreffende het verzoek van Serviëom toetreding tot de EU.
Mededeling com(2011)668
 
12.10.2011  Instrument voor pretoetredingssteun (IPA): herzien indicatief financieel meerjarenkader voor 2011-2013.
Mededeling com(2011)641
 
12.10.2011  Commission staff working paper turkey 2011 progress report.
sec(2011)1201
 
12.10.2011  Commission staff working paper iceland 2011 progress report.
sec(2011)1202
 
12.10.2011  Commission staff working paper bosnia and herzegovina 2011 progress report.
sec(2011)1206
 
12.10.2011  Commission staff working paper kosovo* 2011 progress report.
sec(2011)1207
 
12.10.2011  Commission staff working paper croatia 2011 progress report.
sec(2011)1200
 
12.10.2011  Commission staff working paper the former yugoslav republic of macedonia 2011 progress report.
sec(2011)1203
 
12.10.2011  Commission staff working paper montenegro 2011 progress report.
sec(2011)1204
 
12.10.2011  Commission staff working paper albania 2011 progress report.
sec(2011)1205
 
12.10.2011  Commission staff working paper analytical report.
sec(2011)1208
 
11.10.2011  Jaarverslag 2010 over de financiële steun aan de mogelijke toekomstige lidstaten.
Verslag com(2011)647
 
11.10.2011  COMMISSION STAFF WORKING PAPER Background document.
sec(2011)1198
 
29.09.2011  Application of Croatia to become a member of the European Union.
ini(2011)2191
 
30.05.2011  Jaarverslag 2010 over de gemeenschappelijke bijstand ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap.
Verslag com(2011)283
 
30.05.2011  Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening 866/2004 (goederen, diensten en personen die de lijn in Cyprus overschrijden) mei – december 2010.
Verslag com(2011)284
 
30.05.2011  COMMISSION STAFF WORKING PAPER Technnical annexes COMMISSION STAFF WORKING PAPER Technnical annexes.
sec(2011)596
 
26.04.2011  Standpunt van de Unie inzake het besluit van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro tot wijziging van zijn reglement van orde.
Besluit com(2011)230
 
02.03.2011  Hervormingen in kroatië op het gebied van justitie en de grondrechten (hoofdstuk 23 van de onderhandelingen).
Verslag com(2011)110
 
20.12.2010  Jaarverslag 2009 over phare, het pretoetredingsinstrument voor turkije, cards en de overgangsfaciliteit.
Verslag com(2010)793
 
20.12.2010  COMMISSION STAFF WORKING PAPER COUNTRY SECTIONS & ADDITIONAL INFORMATION REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE ECONOMIC AND ...
sec(2010)1604
 
25.11.2010  Jaarverslag 2009 over de uitvoering van het instrument voor pretoetredingssteun (ipa) sec(2010) 1430.
Verslag com(2010)687
 
25.11.2010  Commission staff working document background document to the report from the commission to the parliament, the council and the European economic and social committee
sec(2010)1430
 
10.11.2010  Instrument voor pretoetredingssteun (ipa) herzien indicatief financieel meerjarenkader voor 2011-2013.
Mededeling com(2010)640
 
09.11.2010  Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2010-2011.
Mededeling com(2010)660
 
09.11.2010  Advies van de Commissie betreffende het verzoek van Montenegro om toetreding tot de EU.
Mededeling com(2010)670
 
09.11.2010  Advies van de Commissie betreffende het verzoek van Albanië om toetreding tot de EU.
Mededeling com(2010)680
 
09.11.2010  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Croatia 2010 Progress Report accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement ...
sec(2010)1326
 
09.11.2010  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT TURKEY 2010 Progress Report accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement ...
sec(2010)1327