Technische briefing Adviescommissie Internationale Vraagstukken - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Technische briefing Adviescommissie Internationale Vraagstukken

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op woensdag 28 februari 2018.

Europese Zaken

De Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) bracht in juni 2017 een beleidsadvies uit aan het kabinet en de Staten-Generaal over de erosie van de democratische rechtsstaat in Europa. In het advies worden aanbevelingen gedaan over het vergroten van institutionele responsiviteit in het kader van de Raad van Europa i, de Europese Unie, de OVSE en de G20 i/OESO; maatschappelijke diplomatie; en het versterken van de capaciteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken i en de ambassades.

In januari 2018 verscheen de kabinetsreactie. De AIV is door de commissie Europese Zaken verzocht een technische briefing te verzorgen, waarvoor ook de leden van de commissies Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid worden uitgenodigd. Op dinsdag 6 maart vindt deze technische briefing plaats.

  • 06/03: Technische briefing AIV-advies 'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’