Europese plastics-aanpak in commissie IenW - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Europese plastics-aanpak in commissie IenW

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op woensdag 28 februari 2018.

Infrastructuur en Waterstaat

Op 8 maart staat de EU-plastics strategie op het programma van de commissie IenW. Ambtenaren van het ministerie van IenW geven dan een (besloten) technische briefing over het voorstel dat op 16 januari verscheen als onderdeel van het derde EU-Circulaire-economiepakket.

Op 15 januari ontving de Kamer van de regering vijf transitie-agenda’s circulaire economie, waaronder één over kunststoffen met een actie- en interventieagenda voor de komende jaren. De briefing zal ook ingaan op de relatie tussen deze nationale agenda en het EU-voorstel. Plastics is deze maand veelvuldig onderwerp van bespreking: zo ook tijdens het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari, bij de vertoning van Merijn Tinga’s film ‘From source to sea’ op 22 februari en bij het algemeen overleg circulaire economie op 15 maart aanstaande, was en is plastics onderwerp van debat.

  • 08/03: Technische briefing over de EU-plastics strategie