Een jaar Kamerlid Koopmans

Met dank overgenomen van S.M.G. (Sven) Koopmans i, gepubliceerd op vrijdag 23 maart 2018, 3:12.

Gekozen vanuit het mooie Haarlemmermeer, werd ik woordvoerder Binnenlandse Zaken (grondwet, democratie, mensenrechten) en Justitie (privacy, ondernemingsrecht, burgerlijk recht, kansspelen). Zo kon ik al snel veel praktische zaken gedaan krijgen.

Highlights:

  • Nieuwe Europese privacy-wetgeving (AVG) moet praktisch uitwerken voor ondernemers, verenigingen en iedereen. Twee moties Koopmans c.s. spreken uit dat: a) “hulpvaardig” moet worden gehandhaafd; dus voorlichten, en alleen straffen bij bewuste schendingen; en b) de praktijk moet nog dit jaar worden geëvalueerd om de kijken waar en hoe regels beter kunnen.
  • In mijn maidenspeech stelde ik een openingszin voor de Grondwet voor - die vervolgens werd aangenomen door zowel Tweede als Eerste Kamer. Bij Pauw kon ik hier een pitch voor maken.
  • Ik vergaar brede steun voor mijn idee dat de Koning niet op z’n fiets aangifte hoeft te doen van majesteitsschennis, maar dat wel de straf van 5 jaar gevangenis van tafel gaat. Zelfs The Guardian en El Pais vonden het interessant.
  • Ik kwam op voor de vrijheid van meningsuiting van cartoonisten en riep in de Kamer de Minister op een vuist te maken tegen inmenging door de Turkse President Erdogan. Tegelijkertijd streed ik tegen buitenlandse propaganda bij onze verkiezingen.
  • Het referendum lijkt democratisch maar is het niet. In het land van Rembrandt zijn de zaken niet zwart-wit te maken. Daarom pleitte ik met succes voor afschaffing, in soms hevige debatten.
  • Blinden en slechtzienden moeten zelfstandig kunnen stemmen. Op mijn verzoek zegden twee Ministers van Binnenlandse Zaken toe meer werk te maken van hun stemrecht. Dit bracht mij op de radio met caberetier Vincent Bijlo. Nu op naar betrouwbaar electronisch stemmen!
  • Diplomatiek werk gaat ook door. Namens de hele Tweede Kamer ben ik Rapporteur voor de Europese Kiesakte, en strijd in Brussel tegen onnodige EU-inmenging in onze verkiezingen. Daarnaast ben ik nu voorzitter van de Kamerbrede Contactgroep Frankrijk, en werk nauw samen met de Franse Ambassade en het Franse Parlement.
  • En natuurlijk ontvang ik in de Kamer heel vaak studenten, verenigingen, ondernemers, organisaties en vele anderen uit Haarlemmermeer, uit Noord-Holland, heel Nederland en ook het buitenland.

Ik ga met veel zin het tweede jaar in, en blijf op zoek naar goede ideeën en praktische oplossingen.

Wil je helpen? Volg mij op Twitter, en op Facebook en schrijf mij op s.koopmans@tweedekamer.nl !