Koninklijke boodschap - Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33962 - Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Koninklijke boodschap - Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
Document­datum 16-06-2014
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 33962, nr. 1
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2013-2014

33 962

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 16 juni 2014 Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.