Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34595 - Samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar
Document­datum 27-10-2016
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34595, nr. 1
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2016-2017

 
 
   

34 595

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

   
   

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

   
 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

   
   
 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar.

   
 

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

   
 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

   
 

Wassenaar, 27 oktober 2016 Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.