12 vragen over de toekomst van Europa: Commissie start online burgerraadpleging - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

12 vragen over de toekomst van Europa: Commissie start online burgerraadpleging

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 9 mei 2018.

Vandaag, op de Dag van Europa, lanceert de Europese Commissie i een openbare onlineraadpleging. Zij wil alle Europeanen vragen welke koers de Europese Unie i volgens hen in de toekomst zou moeten volgen.

Deze unieke raadpleging maakt deel uit van het bredere debat over de toekomst van Europa, dat van start is gegaan met het uitkomen van het Witboek van de Commissie op 1 maart 2017. De raadpleging is voorbereid door een panel van 96 burgers uit 27 lidstaten, die samen hebben beslist welke vragen hun mede-Europeanen zullen worden voorgelegd.

Jean-Claude Juncker i, voorzitter van de Europese Commissie: „Met de Europese verkiezingen voor de deur is het tijd om te beslissen welke vorm de Europese Unie met 27 lidstaten moet aannemen. Hoe dan ook moet Europa door de Europeanen worden opgebouwd. Met de enquête die we vandaag starten, stellen we alle Europeanen de vraag: welke toekomst willen we voor onszelf, onze kinderen en onze Unie? Het is nu het moment voor de Europese burgers om zich luid en duidelijk uit te spreken over de vraagstukken die voor hen van belang zijn en aan te geven wat hun leiders daarbij kunnen betekenen.”

Op 5 en 6 mei heeft de Commissie voor het eerst een panel bijeengeroepen om een openbare raadpleging op te stellen. In het gebouw van het Europees Economisch en Sociaal Comité i in Brussel is een groep van 96 Europeanen bijeengekomen om samen 12 vragen voor een online-enquête te formuleren. Deze unieke uiting van participatieve democratie stelt de burger centraal bij het debat over de toekomst van Europa.

Deze enquête maakt deel uit van het debat over de toekomst van de EU-27, dat van start is gegaan met het uitkomen van het Witboek van de Commissie van 1 maart 2017. Mensen kunnen ook nu al hun standpunt online delen - deze enquête vormt daarop een aanvulling. De onlineraadpleging wordt gelijktijdig gehouden met de burgerdialogen die door de Europese Commissie en de lidstaten worden georganiseerd. Sinds 2012 hebben al bijna 700 van dergelijke interactieve openbare debatten plaatsgevonden in 160 steden. De Commissie wil in de periode tot de Europese verkiezingen van mei 2019 de frequentie opvoeren en nog eens 500 debatten houden.

Naast de burgerdialogen die de Commissie organiseert, houden ook de regeringen van alle lidstaten nu burgerdialogen. Dat gebeurt naar aanleiding van een Frans initiatief dat de steun kreeg van de staatshoofden en regeringsleiders van de toekomstige EU-27. De Commissie laat de lidstaten profiteren van de ervaring die zij met dit instrument heeft opgedaan. De raadpleging duurt tot de top in Sibiu, die op 9 mei 2019 zal plaatsvinden. De Commissie zal op de Europese Raad van december 2018 aan de lidstaten tussentijds verslag uitbrengen over het debat op basis van het Witboek. Het eindverslag zal op 9 mei 2019, een paar weken voor de Europese verkiezingen, in Sibiu (Roemenië) op de eerste top van de EU-27 worden gepresenteerd.

Achtergrond

In maart 2017 luidde de publicatie van het Witboek over de toekomst van Europa een nieuw debat over de toekomst van de EU-27 in. Leden van de Commissie zijn in heel Europa gaan luisteren naar het standpunt van de burgers over de verschillende scenario's. Zo kreeg iedereen de kans om de Unie mede vorm te geven.

Meer informatie

Online: Raadpleging over de toekomst van Europa

Factsheet: Dialoog met burgers in de aanloop naar de Europese verkiezingen

Brochure: Burgerdialogen over de toekomst van Europa

Witboek over de toekomst van Europa

IP/18/3706

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail