Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 15 mei 2018 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 15 mei 2018, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST349412
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de subsidiariteitstoets over de EU-voorstellen betreffende belastingheffing op de digitale economie COM (2018) 147 en 148 - EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148
 

3.

NL-dossier