34952 NL - nota
Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 22 mei 2018 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 52 moties ingediend.

3.

Documenten

(318 stuks)

2 18 mei 2018, brief, nr. 1     KST349521
Brief regering; Beleidsnota over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren: Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland - Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland
 
2 28 juni 2018, motie, nr. 2     KST349522
Motie Bouali c.s. over een significante Nederlandse bijdrage aan het GPE
 
2 28 juni 2018, motie, nr. 3     KST349523
Motie Bouali c.s. over de concrete samenwerking met de focuslanden
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.