Antwoorden op vragen van het leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Van Dam (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de persconferentie van het JIT over de ramp met MH17

Met dank overgenomen van J.H. (Han) ten Broeke i, gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018.

Vragen van het leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Van Dam (CDA)

en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over

de persconferentie van het JIT over de ramp met MH17.

Vraag 1

Bent u het eens met de constatering van onderzoeksleider Westerbeke dat

cruciale informatie over de toedracht van de crash met MH17 waarover

Rusland beschikte, te weten het feit dat de Buk-raket afkomstig was van de

53e brigade van de Russische krijgsmacht uit Kursk, niet door de Russische

autoriteiten is overgedragen aan het onderzoeksteam van het JIT?

Antwoord

Ja. Het JIT heeft op overtuigende wijze aangetoond dat de BUK-raket die

MH17 heeft neergehaald is afgeschoten door een BUK-installatie die

toebehoort aan de Russische krijgsmacht. Ik vertrouw hier op het oordeel van

het JIT.

Vraag 2

Bent u het eens met de constatering van onderzoeksleider Westerbeke dat het

niet delen van deze cruciale informatie door Rusland «niet juist» is geweest?

Antwoord

Ja. Rusland is op basis van VNVR-resolutie 2166 verplicht volledig mee te

werken aan het strafrechtelijke onderzoek van het JIT.

Vraag 3

Bent u het eens met de uitspraak van onderzoeksleider Westerbeke dat wat

betreft medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek Rusland nu stappen

moet gaan zetten?

Antwoord

Ja. Rusland dient volledig mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek

van het JIT.

Vraag 4

Bent u het eens dat het niet delen van de cruciale informatie door Rusland

inzake de afkomst van de Buk-raket in strijd is met VNVR-resolutie 2166?

Antwoord

Ja. VNVR-resolutie 2166 roept alle staten op om volledig mee te werken aan

het bewerkstelligen van rekenschap voor het neerhalen van MH17. Het niet

delen van cruciale informatie voor het strafrechtelijk onderzoek is daarmee in

strijd.

Vraag 5

Zo ja, bent u bereid binnen de VN Veiligheidsraad Resolutie 2166 te herbevestigen

en namens de «grieving nations» alle VN-lidstaten opnieuw op te

roepen tot volledige medewerking aan het onderzoek naar de daders van

MH17?

Antwoord

De vaststelling dat MH17 is neergehaald met een BUK-lanceerinstallatie die

toebehoort aan een Russische legereenheid, betreft informatie die door

Rusland gedeeld had moeten worden. In die zin is er cruciale informatie door

Rusland aan het onderzoek onthouden. Resolutie 2166 bepaalt dat de

VN-Veiligheidsraad op de hoogte moet worden gehouden van de voortgang

van de implementatie van de resolutie. Op 24 en 25 mei heeft Nederland

daarom de Veiligheidsraad, mede namens partnerlanden, geïnformeerd over

de conclusies van het JIT respectievelijk het besluit van Australië en

Nederland om Rusland aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van MH17.

Daarnaast heb ik dit ook persoonlijk uiteengezet in de Veiligheidsraad, tijdens

een briefing over Oekraïne op 29 mei jl. In de Veiligheidsraad heb ik Rusland

opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen, met Australië en Nederland

daarover in gesprek te gaan en volledig mee te werken zoals wordt geëist

door VNVR-resolutie 2166. Uit de briefing kwam naar voren dat resolutie 2166

onverminderd breed wordt gedragen door de leden van de

VN-Veiligheidsraad, inclusief Rusland.