Op verzoek van CDA nog dit jaar spoortop met buurlanden

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op donderdag 7 juni 2018.

Op verzoek van het CDA komt er nog dit jaar een internationale spoortop met onze buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die toezegging deed staatssecretaris van Veldhoven tijdens een debat over het spoor. De top zal in België worden gehouden.

CDA woordvoerder Amhaouch is blij met de toezegging. “Zeven van onze twaalf provincies grenzen aan België en Duitsland. Ze ervaren allemaal in meer of mindere mate problemen bij grensoverschrijdend spoorverkeer. Denk aan niet aansluitende dienstregelingen, of verschillende maten qua treinstellen en locomotieven. Als mensen minder gaan vliegen en vaker de trein pakken, is dat goed voor het milieu. Maar dan moeten wel eerst de hobbels bij grensoverschrijdend treinverkeer zoveel mogelijk worden weggewerkt.“

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar heeft Amhaouch al via een motie gevraagd om al die grensoverschrijdende verbindingen, met bijbehorende plannen en scenario’s, in kaart te brengen. Daar wordt nog aan gewerkt.

Gebruiksvergoeding

In het regeerakkoord staat letterlijk dat de regering de gebruiksvergoeding voor het goederenvervoer over het spoor in de pas wil laten lopen met onze buurlanden. Duitsland wil die gebruiksvergoedingen met 5% gaan verlagen. In Nederland echter stijgen die vergoedingen in 2019 met 2.1%, tot 9.9%. Daarmee beschadig je het vertrouwen in de overheid, aldus Amhaouch.

Betuwelijn

Amhaouch stond ook stil bij de Betuwelijn. Deze is ooit gebouwd om het goederenvervoer tussen Nederland en Duitsland over het spoor te bevorderen, functioneert nog steeds niet goed. Er zijn teveel storingen, er is achterstallig onderhoud, en de tarieven voor gebruik van het spoor zijn niet concurrerend. “Om de overstap van vervoer over de weg naar het spoor te kunnen maken, moet er een goede en betrouwbare treinverbinding zijn. Daarnaast moeten er voldoende emplacementen en industrieterreinen voor de terminals zijn. Op al die punten ontbreekt er momenteel echter het nodige, terwijl we die Betuwelijn hard nodig hebben om het vrachtverkeer over de weg te kunnen ontlasten. Neem alleen al de A67 Eindhoven - Venlo, waar dagelijks ongelukken gebeuren met vrachtwagens.”

Amhaouch is blij met de ambitie in het Regeerakkoord om het gebruik van de Betuweroute te stimuleren om overlast langs andere routes zoveel mogelijk te beperken. Maar uit de Netverklaring 2018 van ProRail komt naar voren dat regelgeving en hogere tarieven goederentreinen vooralsnog naar gemengd spoor worden gedwongen, in plaats van de Betuweroute te gebruiken. “Dat zou dus de verkeerde beweging zijn.”