Aanbevelingen voor het economisch beleid van Nederland - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 mei 2020
kalender

Aanbevelingen voor het economisch beleid van Nederland

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 11 juni 2018.

Financiën

Op donderdag 14 juni is het algemeen overleg Raad Ecofin met de minister van Financiën gepland. De ministers van Financiën bespreken op 22 juni de Europese aanbevelingen aan Nederland en de andere lidstaten over het te voeren economisch beleid. Dit gebeurt ieder jaar in het kader van een afstemmingsproces dat het Europees Semester genoemd wordt. De aanbevelingen worden eind juni vastgesteld door de regeringsleiders tijdens een Europese top.

Nederland wordt in de aanbevelingen aangeraden om de investering in onderzoek en innovatie te verhogen, prikkels voor huishoudens om schulden aan te gaan weg te nemen, de particuliere huursector verder te ontwikkelen, prikkels om gebruik te maken van tijdelijke contracten en zzp’ers te verminderen en hun sociale bescherming te bevorderen. Ook moet Nederland proberen om voorwaarden te scheppen voor een hogere loongroei, en de tweede pijler van het pensioenstelsel transparanter, intergenerationeel eerlijker en schokbestendiger te maken.

De bijeenkomst van de ministers wordt voorbesproken met de commissie Financiën. Aansluitend praat de minister de leden achter gesloten deuren bij over het Europees krachtenveld rond de omvorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme i in een Europees Monetair Fonds.

  • 14/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  • 14/06: Besloten gesprek Europees krachtenveld rondom ESM en EMF