BCBS-FSI High-level Meeting for Europe on Banking Supervision, Bazel - EU monitor

EU monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

BCBS-FSI High-level Meeting for Europe on Banking Supervision, Bazel

MŁnster van Bazel, Zwitserland
© Norbert Aepli, Switzerland
datum 17 september 2018 14:30 - 18 september 2018 13:00
plaats Bazel, Zwitserland
organisatie Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)†i


1.

Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Dit agentschap†i is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme binnen de Europese bankenunie†i. Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme moet ervoor zorgen dat als een bank in ernstige moeilijkheden komt te verkeren, zij efficiŽnt kan worden gesteund en geherstructureerd en/of ontmanteld, waarbij de kosten voor de belastingbetaler en de reŽle economie tot een minimum beperkt blijven.

De Gemeenschappelijke afwikkelingsraad neemt besluiten over de afwikkeling en ziet toe op de uitvoering daarvan door de nationale afwikkelingsautoriteiten.

2.

Meer over...