Schriftelijke vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland

Met dank overgenomen van J.H. (Han) ten Broeke i, gepubliceerd op donderdag 14 juni 2018.

Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “Turkey proposes Russia ‘joint production of S-500 missiles’”? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de Republiek Turkije een voorstel heeft gedaan aan de Russische Federatie om gezamenlijk S500-raketten - die onder andere ballistische raketten kunnen onderscheppen - te produceren?

Vraag 3

Hebben de NAVO, bijvoorbeeld bij monde van de secretaris-generaal, of NAVO-bondgenoten reeds gereageerd op het Turkse voornemen?

Vraag 4

Hoe verhoudt het Turkse voornemen zich tot in NAVO-verband gemaakte afspraken over ontwikkeling of productie van dergelijk materieel (met niet-bondgenoten)?

Vraag 5

Deelt u de zorg dat dergelijke samenwerking zowel de eenheid als de afschrikkingskracht van het NAVO-bondgenootschap zou kunnen ondermijnen?

Vraag 6

Kunt u zich herinneren dat de ambtsvoorganger van de minister van Buitenlandse Zaken op 15 november jl. in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de S400-systemen liet weten dat “Nederland noch de NAVO formeel [is] geïnformeerd over een overeenkomst met Rusland”? 2) Zijn de NAVO en/of Nederland inmiddels wel over de overeenkomst tussen Turkije en Rusland over de S400-systemen geïnformeerd?

Vraag 7

Heeft de Amerikaanse kritiek op de aanschaf van S400-systemen van de Russische Federatie door Turkije iets opgeleverd? 3)

Vraag 8

Kunt u zich herinneren dat uw ambtsvoorgangers op 28 augustus 2017 schreven dat het “nagenoeg [is] uitgesloten dat een S-400 luchtverdedigingssysteem, dat mogelijk door Turkije wordt aangeschaft, zal worden geïntegreerd met NAVO-systemen en entiteiten”? 4) Kan ook (nagenoeg) worden uitgesloten dat de S400-systemen, zodra deze in Turkse handen zijn, niet worden bediend door Russisch personeel? Zo nee, is deze zorg enkel door de VS of ook door andere verdragspartijen aangekaart?

  • 2) 
    Documentnr. 2017D32412
  • 4) 
    Aanhangsel handelingen Tweede Kamer 2016-2017, nr. 2550