Reactie VVD op nieuws over missies in Afghanistan, Irak en Mali

Met dank overgenomen van J.H. (Han) ten Broeke i, gepubliceerd op vrijdag 15 juni 2018.

Reactie VVD op nieuws over missies in Afghanistan, Irak en Mali

De VVD heeft kennisgenomen van het kabinetsvoornemen om de bijdrage aan de missie in Mali te beëindigen, in Irak af te bouwen en naar de NAVO te verleggen, en in Afghanistan uit te breiden met speciale eenheden.

Afghanistan

Nederland is al jaren betrokken bij de stabilisatie van Afghanistan, dat lang een uitvalsbasis voor terreur is geweest. Maar het land is nog onvoldoende in staat stabiel op eigen benen te staan. Voor het besluit geldt, zoals bij alle artikel 100-brieven van het kabinet, dat de VVD-fractie dit zorgvuldig zal bestuderen en daarbij een gewetensvolle afweging zal maken.

Mali

De VVD is blij dat de missie in Mali nu, na twee verlengingen, kan worden beëindigd. De Nederlandse bijdrage heeft de VN-missie voorzien van een unieke inlichtingencapaciteit waarover blauwhelmoperaties nooit eerder hebben beschikt.

Buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke:

"Onze militairen zaten in Mali om ogen en oren te geven aan de VN; níet om Mali te stabiliseren. Die inlichtingentaak is zeer succesvol uitgevoerd, maar heeft ondertussen een te zware wissel op de krijgsmacht getrokken. Voor ons staat voorop dat besluiten van het kabinet om militairen uit te zenden worden beoordeeld op de gevolgen voor Defensie en de doelstelling om de krijgsmacht weer op orde te krijgen.”