Senioren Netwerkcongres: De financiële verrekijker, Lelystad - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Senioren Netwerkcongres: De financiële verrekijker, Lelystad

Lelystad, zuil van Lely

Senioren Netwerkcongres: De financiële verrekijker

datum: 14 september 2018 10:00

plek: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad

Programma

10.00 -10.30 Ontvangst met koffie

10.30 -10.35 Welkom door Monique Boskma, (dag)voorzitter

10.35- 10.45 Opening congres door Christianne van der Wal, voorzitter van de VVD

10.45- 10.50 Toelichting congresprogramma

10.50 -11.10 Bankieren in de 21ste eeuw door mr. Auke D. Veenstra, managing director EM bij

Cloud Lending Solutions Inc. (Londen, San Mateo & Bangalore)

11.15 -11.40 Vragen & discussie

11.45 -12.05 Toekomstig pensioenstelsel door prof. Dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht

aan de Vrije Universiteit Amsterdam

12.05 -12.30 Vragen, discussie

12.35 -13.15 Lunch en leestafel

13.20 -13.30 Toelichting op de vier workshops:

13.30- 14.45 Workshops

Zorg & Welzijn

Ouderenzorg, verzorgingshuis nieuwe stijl toch wenselijk, een betaalbaar stelsel, verkrijgbaarheid van geneesmiddelen en ‘verkeerde bedden problematiek’ in ziekenhuizen zijn onder andere vraagstukken waarover u in gesprek kunt gaan met Sophie Hermans en Aukje de Vries onder leiding van Lysbeth van Valkenburg.

Pensioenen

U wordt bijgepraat over de actualiteit van het huidige en toekomstige pensioenstelsel door Roald van der Linde. Maar ook kunt u alle ideeën over onder andere koopkrachtbehoud, AOW-leeftijd bespreken onder leiding van Monique Boskma.

Wonen & Energie

Dilan Yeşilgöz en Daniel Koerhuis gaan met u in gesprek over wonen en de energielasten onder leiding van Minie Walma. Maar uiteraard kunt u ook vragen en opmerkingen plaatsen over de gehele energie discussie of uw gedachten over verzorgingshuizen nieuwe stijl. Is langdurig zelfstandig wonen echt het optimum?

Duurzaam inzetbaar

Arbeid op latere leeftijd is niet vanzelfsprekend; duurzame inzetbaarheid is topic, maar hoe doe je dat? Een leven lang leren, vouchers voor werkgevers of als ZZP’er aan de slag, maar onder welke condities? Discussieer mee met Dennis Wiersma en Leendert de Lange onder leiding van Marijke Vos.

Aanmelden

Meld u aan via MijnVVD of stuur een e-mail naar: secretaris @seniorennetwerken.vvd.nl.

Eigen bijdrage: €20,-. Voor introducés is een betaling aan de deur mogelijk via een machtiging.

De deadline voor opgave ligt op 7 september.


1.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte i. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid i (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij i (LSP).

De VVD kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i 33 zetels. Dit waren acht zetels minder dan bij de vorige verkiezingen. De VVD werd wel met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer i heeft de VVD momenteel 12 zetels.

2.

Meer over...