Versterking van het Europees Solidariteitskorps: gezamenlijke verklaring van commissarissen Navracsics, Oettinger en Thyssen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 27 juni 2018.

Het Europees Parlement i en de Raad i hebben een politiek akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie om het Europees Solidariteitskorps tot 2020 te voorzien van een eigen budget en juridisch kader. De commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics i, de commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther H. Oettinger i en de commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen i, verwelkomden het akkoord met de volgende verklaring:

"Wij zijn erg blij dat het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord hebben bereikt over het juridisch kader voor het Europees Solidariteitskorps.

De Europese Unie i is gebouwd op solidariteit; het is een van onze fundamentele waarden die Europese burgers verbindt. Het Solidariteitskorps is een essentieel onderdeel van onze inspanningen om jongeren kansen te bieden en hen in staat te stellen zich te ontwikkelen tot betrokken en zorgzame leden van onze samenleving, die een eigen rol kunnen spelen bij het bouwen aan een weerbaar en hecht Europa voor de toekomst. Sinds de oprichting van het Europees Solidariteitskorps in december 2016 hebben we gezien hoeveel belangstelling er onder jongeren bestaat om aan solidariteitsactiviteiten deel te nemen. Tot nu toe hebben bijna 67 000 jongeren zich ingeschreven, en duizenden zijn inmiddels met vrijwilligerswerk of een opleiding begonnen of zijn aan het werk gegaan om mensen en gemeenschappen in nood te helpen.

Het Europees Solidariteitskorps heeft zijn meerwaarde al bewezen. Zo heeft een aantal vrijwilligers uit heel Europa in 2017 en 2018 deelgenomen aan projecten in Midden-Italië en meegewerkt bij het herstel van cultureel erfgoed in gebieden die in 2016 door verwoestende aardbevingen waren getroffen. Nu het Korps een eigen juridisch kader en een eigen budget van 375,6 miljoen euro krijgt tot 2020 kunnen wij onze belofte nakomen om eind 2020 plaats te hebben voor 100 000 jongeren. Het akkoord van vandaag zal ons ook in staat stellen meer mogelijkheden te bieden en meer hulp in heel Europa. Het zal eveneens de weg vrijmaken voor de aanvullende 350 000 plaatsen die we willen aanbieden in het kader van het voorstel voor de volgende langetermijnbegroting van de EU.

Wij danken het Maltese, Estse en Bulgaarse voorzitterschap, de Commissie Cultuur en onderwijs en de Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement voor hun harde werk en betrokkenheid. Onze dank gaat ook uit naar de rapporteurs, mevrouw Helga Trüpel en de heer Brando Benifei. Wij hopen dat het Parlement en de Raad de definitieve tekst van het akkoord snel zullen goedkeuren, zodat we de volgende stap kunnen zetten om het Europees Solidariteitskorps in de praktijk nog succesvoller en relevanter te maken."

Volgende stappen

Zodra het Europees Parlement over het akkoord heeft gestemd en de Raad formeel zijn goedkeuring aan de tekst heeft gehecht, kan de Commissie beginnen met de selectie van projecten voor het Europees Solidariteitskorps. Maar al daarvóór kunnen voorbereidende stappen worden genomen en de eerste oproep tot het aanvragen van subsidies wordt dit jaar nog verwacht.

Achtergrond

Op 30 mei 2017 heeft de Commissie, na gerichte raadplegingen met belanghebbenden, een voorstel ingediend om het Europees Solidariteitskorps een eigen rechtsgrondslag en financieringsmechanisme te verschaffen en het scala aan solidariteitsacties uit te breiden. Dit zal ervoor zorgen dat de samenhang, de impact en de kosteneffectiviteit nog verder toenemen.

Op 11 juni 2018 heeft de Commissie haar voorstel voor het Europees Solidariteitskorps na 2020 ingediend, waarin zij 1,26 miljard euro uittrekt om ongeveer 350 000 jongeren de kans te bieden aan solidariteitsacties deel te nemen.

Meer informatie

Persbericht: Europees Solidariteitskorps - eigen rechtsgrondslag en budget (mei 2017)

Vragen en antwoorden: Europees Solidariteitskorps - eigen rechtsgrondslag en budget (mei 2017)

Factsheet: Het Europees Solidariteitskorps in actie

Persbericht: EU-begroting: Commissie stelt voor 1,26 miljard euro uit te trekken ter versterking van het Europees Solidariteitskorps

STATEMENT/18/4024

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail