Parlement schuift herziening regels online auteursrecht door naar september

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 5 juli 2018.

De leden van het EP verwerpen het voorstel om de onderhandelingen over de herziening van de online copyright-wetgeving met de lidstaten te beginnen.

Het voltallige Europees Parlement i stemde met 318 stemmen voor, 278 tegen en 31 onthoudingen voor verwerping van het voorstel van de parlementaire commissie Juridische Zaken van 20 juni om de onderhandelingen te beginnen. De herziening van het online auteursrecht wordt nu doorgeschoven naar de volgende plenaire vergadering in september. Er kunnen dan nieuwe amendementen worden ingediend en er zal over de herziening gedebatteerd en gestemd worden.

Na de stemming zei rapporteur Axel Voss (EVP, DE):

“Ik betreur dat de meerderheid van de Europarlementariërs de positie die ik en de commissie Juridische Zaken hebben ingenomen niet steunt. Dit is echter deel van het democratisch proces. We moeten ons in september opnieuw hierover buigen en proberen om gehoor te geven aan de zorgen van de mensen. Dit terwijl we de regels omtrent auteursrechten up-to-date maken voor de moderne digitale omgeving.”

Het Reglement van het Europees Parlement schrijft voor dat een plenaire stemming gehouden moet worden wanneer tenminste 10% van de EP-leden (76) bezwaar maakt tegen de start van de onderhandelingen met de lidstaten op basis van een tekst aangenomen in een parlementaire commissie. Bij het verstrijken van de deadline, dinsdagavond om middernacht, was het aantal benodigde bezwaren bereikt.