Debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan

Met dank overgenomen van J.H. (Han) ten Broeke i, gepubliceerd op donderdag 5 juli 2018.

Debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan

Spreektekst Han ten Broeke VVD

Alleen het gesproken woord geldt

Voorzitter,

Nederlandse militairen hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een veiliger Afghanistan in ons belang, om ons in Nederland te behoeden voor internationaal terrorisme. Door de inzet van commando’s tijdens Enduring Freedom, F16’s boven Chora, infanterie in Uruzgan, politietrainers in Kunduz en nu tijdens de NAVO-missie Resolute Support is ons doel, de Taliban eronder en Al Qaeda eruit, grotendeels bereikt. Afghanistan is niet langer een uitvalsbasis voor wereldwijde terreur en het land staat er veel beter voor dan in 2001.

De Afghaanse strijdkrachten hebben een enorme vooruitgang geboekt maar zijn simpelweg nog niet zelfstandig in staat de veiligheidssituatie op een acceptabel niveau te garanderen. Er ligt nu een heldere Afghanistan-strategie, gebaseerd op de terechte constatering dat we Afghanistan nog niet in de steek kunnen laten. Het betreft een plek waar we met bondgenoten optreden om stabiliteit te bewaren; om een land dat echt wíl, in staat te stellen op eigen benen te staan.

Het kabinet heeft onze zorgen over de luchtsteun, medische afvoer en de gevolgen voor de basisgereedheid weggenomen. De inzet is verantwoord en staat niet in de weg van ons doel om de basisgereedheid van de krijgsmacht in 2021 te krijgen. Een zorg die nog niet is weggenomen betreft de mannen en vrouwen die het werk moeten gaan verrichten. Zijn we eerlijk naar en over onze militairen? Het doel is immers niet om Afghanistan democratisch te maken, het doel is om Afghanistan veiliger te maken. Te vaak heeft Den Haag militairen in onduidelijkheid laten verkeren door vaag en onhelder te zijn over wat ze daar komen doen en wat er binnen hun mogelijkheden ligt. Daar ligt werk voor óns. Onze militairen brengen veiligheid en vechten daarbij soms in het hoogste geweldsspectrum. Daar moeten we eerlijk over zijn.

Voorzitter. Dat was mijn boodschap aan de Kamer. Maar het echte werk zal de komende tijd worden verricht door de 160 mannen en vrouwen die in moeilijke omstandigheden belangrijk werk gaan uitvoeren. Belangrijk werk in het belang van Nederland. De fractie van de VVD kan instemmen met de nieuwe Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support. Wij zijn trots op al die militairen en op hun bijdrage en zijn ervan overtuigd dat zij ook deze klus kunnen klaren. Wij wensen onze mannen en vrouwen veel succes en een behouden thuiskomst.