Court of Justice of the European Union: judge appointed - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 november 2020
kalender

Court of Justice of the European Union: judge appointed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 25 juli 2018.

Op 25 juli 2018 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten Nuno José Cardoso da Silva Piçarra (Portugal) benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie i. Zijn ambtstermijn heeft een duur van 6 jaar en gaat in op 7 oktober 2018.

De benoeming gebeurde in het kader van de gedeeltelijke vervanging van de leden van het Hof van Justitie, die om de 3 jaar plaatsvindt.

Op 6 oktober 2018 loopt de ambtstermijn af van 14 rechters en 5 advocaten-generaal. Er zijn reeds 11 rechters en 3 advocaten-generaal bij het Hof van Justitie benoemd. Er moeten nog 2 rechters en 2 advocaten-generaal worden benoemd.

Achtergrond

Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter uit elke lidstaat en 11 advocaten-generaal. De rechters en de advocaten-generaal worden benoemd voor een ambtstermijn van 6 jaar, die kan worden vernieuwd. Om de 3 jaar worden de rechters en advocaten-generaal gedeeltelijk vervangen.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité dat de lidstaten van advies dient over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten. Zij worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in hun onderscheiden landen de hoogste rechterlijke ambten te bekleden, of die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden.

Download als PDF