Horizon Europa

Horizon Europa of Horizon Europe is een zevenjarig onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, dat van 2021 tot 2027 loopt. Via dit programma verstrekt de Europese Commissie financiering in de vorm van subsidies, prijzen en aanbestedingen aan onderzoekers in de EU om Onderzoek en Innovatie (O&I) te stimuleren. Daarnaast draagt het programma bij aan het versterken van de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Europese Unie, en het concurrentievermogen van alle EU-lidstaten. Om deze verschillende werkzaamheden uit te voeren, beschikt het programma over een totaal budget van 95,5 miljard euro over de periode 2021-2027.

Het programma rust op drie pijlers:

 • 1. 
  Uitstekende wetenschap

  Deze pijler ondersteunt onderzoek op het snijvlak van wetenschap en technologie.

 • 2. 
  Wereldwijde uitdagingen en het Europese industriële concurrentievermogen

  De tweede pijler ondersteunt onderzoek naar oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken (gezondheid, klimaatverandering en veiligheid) en poogt de technologische en industriële capaciteit van de Europese Unie te versterken.

 • 3. 
  Innovatief en inclusief Europa

  De laatste pijler van de drie streeft naar het creëren van een innovatief en inclusief landschap met professionele carrièremogelijkheden op het gebied van onderzoek, zowel binnen de publieke als private sector.