Horizon Europa

Horizon Europa is het zevenjarige onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, dat van 2021 tot 2027 loopt. Het programma is in het leven geroepen om, door middel van de investeringen die de Unie in Onderzoek en Innovatie (O&I) doet, een wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke impact te creëren. Daarnaast draagt het programma bij aan het versterken van de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Europese Unie, en het concurrentievermogen van alle EU-lidstaten.

Het programma rust op drie pijlers:

 • 1. 
  Uitstekende wetenschap

  Deze pijler ondersteunt onderzoek op het snijvlak van wetenschap en technologie.

 • 2. 
  Wereldwijde uitdagingen en het Europese Industriële Concurrentievermogen

  De tweede pijler ondersteunt onderzoek over maatschappelijke uitdagingen, versterkt de technologische en industriële capaciteit, en stelt EU-brede missies in met ambitieuze doelen rondom de grootste huidige problemen (gezondheid, klimaatverandering en veiligheid).

 • 3. 
  Innovatief Europa

  De laatste pijler van de drie, streeft ernaar Europa koploper te maken op het gebied van het creëren van een innovatief landschap voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf.