Nieuwe regels voor aanpak terrorisme en witwassen van geld

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 10 september 2018.

De leden willen de strijd tegen het terrorisme en misdaad intensiveren door hardere controles op de geldstromen en regels om het witwassen van geld te voorkomen.

Strengere en geharmoniseerdere regels tegen het witwassen van geld

Volgens schattingen wordt in de EU jaarlijks 110 miljard euro uit criminele activiteiten gehaald (1% van het bbp van de EU). Misdaadopbrengsten en witwaspraktijken kunnen worden gebruikt om terroristische activiteiten te financieren.

Het witwassen van geld is strafbaar in alle EU-lidstaten maar de definities en sancties variëren. Deze verschillen kunnen door criminelen worden misbruikt door te opereren in landen met lagere straffen. De nieuwe regels tegen het witwassen van geld zullen de definitie van strafbare feiten en sancties wat betreft het witwassen van harmoniseren en de obstakels voor grensoverschrijdende justitiële en politiële samenwerking wegnemen.

De bijgewerkte richtlijn "beoogt de kloof te overbruggen tussen nationale wetgevingen waar criminelen van konden profiteren en biedt een nieuw instrument om de strijd tegen de georganiseerde misdaad op Europees niveau doeltreffender aan te pakken. De bestrijding van het witwassen van geld is een Europees en wereldwijde zaak die een krachtig antwoord nodig heeft. We bieden de autoriteiten nu krachtige middelen om criminelen hun belangrijkste bezit te ontnemen, namelijk geld," legt rapporteur Ignazio Corrao (EFDD, IT) uit.

Controle op contant geld aan de EU-grenzen

Het EP werkt ook aan een bijwerking van de regels voor contant geld dat de buitengrenzen van de EU over gaat. Iedereen die van of naar de EU reist, is verplicht om het aan te geven als hij of zij meer dan €10.000 meeneemt.

De nieuwe regels zullen ook de definitie van geld uitbreiden tot prepaidkaarten en grondstoffen zoals goud. Onbegeleid contant geld dat bijvoorbeeld in een pakket wordt verzonden, moet ook worden aangegeven. Daarnaast wordt de uitwisseling van informatie tussen nationale autoriteiten en met derde landen verbeterd. Sancties voor het niet aangeven van geld zijn aan de lidstaten maar moeten doeltreffend en evenredig zijn en een afschrikwekkende werking hebben.

"We moeten ervoor zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste gegevens. Het werd ook in deze verordening duidelijk dat een Europese financiële-inlichtingeneenheid een belangrijke toegevoegde waarde zou hebben om het onderzoek naar transnationale misdrijven te vergemakkelijken," zegt mederapporteur Mady Delvaux (S&D, LU).

Onder bepaalde omstandigheden, wanneer er aanwijzingen zijn voor criminele activiteiten, hebben autoriteiten het recht om de geldbewegingen onder de drempel te volgen en tijdelijk op te houden.

"We hebben de instrumenten bijgewerkt die de autoriteiten nodig hebben om contanten tijdens het vervoer beter te kunnen volgen, terwijl ze ervoor zorgen dat de regels evenredig zijn en de grondrechten van burgers respecteren," zegt mederapporteur Clara Eugenia Aguilera García (S&D, ES) .

Beide verslagen worden op woensdag 12 september aangenomen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180906STO12171

Gecreëerd: 10-09-2018 - 16:29

Bijgewerkt op: 13-09-2018 - 15:59