Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van VWS

Met dank overgenomen van H.S. (Hayke) Veldman i, gepubliceerd op vrijdag 14 september 2018, 14:33.

Schriftelijke Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar’ uit de Volkskrant (14 september 2018 ).

  • Kent u de berichtgeving in de Volkskrant: “Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar” 14-09-2018
  • Klopt de berichtgeving dat de Rijksoverheid al in september 2016 op de hoogte was van een sterke stijging van het aantal ziektegevallen door meningokokken-type W? Zo ja, kunt u uitleggen waarom er pas een jaar later besluiten genomen zijn over vaccineren?
  • Welke risicoanalyses zijn er na de melding uit september 2016 gemaakt en wat heeft u daarmee gedaan?
  • Welke afwegingskader wordt er gehanteerd na meldingen over mogelijk uitbraak van infectieziekten zoals meningokokken?
  • In welke mate wordt de productiecapaciteit van vaccinproducenten meegenomen in het afwegingskader?
  • Deelt u de mening dat verschillende medewerkers van het RIVM elkaar tegen lijken te spreken als het gaat om de risico’s van meningokokken-type W en de mogelijke uitbraak in Nederland? Hoe kan dit worden verklaard?
  • Wat heeft het RIVM gedaan tussen de melding van GKS, de uitbraak in het Verenigd Koninkrijk en het besluit in september 2017?
  • Kunt u een indicatie geven wanneer voldoende vaccins beschikbaar zullen zijn? Welke afspraken zijn hierover inmiddels gemaakt met de producenten?
  • Welke maatregelen worden er genomen om ervoor te zorgen dat er in de toekomst wel voldoende vaccins beschikbaar zijn bij uitbraak van een ernstige infectieziekte?
  • Heeft, zoals het artikel doet vermoeden, de kritiek n.a.v. het op te grote schaal inkopen van vaccins tegen de Mexicaanse griep in 2009 invloed gehad op de besluitvorming?