Eén digitale toegangspoort: een online loket voor al uw papierwerk - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 7 december 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 19 september 2018.

Eén loket voor alle meest voorkomende administratieve procedures in de EU zal de manier waarop burgers in contact staan met overheidsdiensten vereenvoudigen.

Eet nieuwe systeem, goedgekeurd door de plenaire vergadering op 13 september 2018, heeft tot doel de meest gevraagde administratieve procedures te vereenvoudigen en ze online beschikbaar te maken in alle lidstaten.

Toegankelijk via één toegangspunt in alle officiële EU-talen, via het portaal "Uw Europa", biedt de toegangspoort toegang tot procedures zoals: geboorteaktes, ID-verlenging, pensioenaanspraken, bedrijfsvergunningen, de Europese gezondheidskaart, studieleningen, aanvragen voor subsidies en erkenning van diploma's, zowel voor documenten uit de lidstaat waar u verblijft als uit het buitenland.

Marlene Mizzi (S&D, MT), verantwoordelijk voor het dossier, zei: "De nieuwe regels zullen het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om hun papierwerk online te beheren via een enkel digitaal toegangspunt, dat toegang zal bieden tot administratieve procedures en hoge kwaliteitsinformatie. De digitale toegangspoort biedt responsieve, inclusieve, grensloze en gebruiksvriendelijke digitale openbare diensten voor burgers en bedrijven op nationaal en Europees niveau."

De lidstaten zullen systemen moeten moderniseren om ervoor te zorgen dat ze volledig online toegankelijk zijn, niet alleen in de taal/talen van het land, maar ook in tenminste één extra taal. De online diensten moeten van hoge kwaliteit zijn en toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

De toegangspoort moet het leven eenvoudiger maken - zodra een burger een document in het systeem heeft geplaatst, hoeft het niet opnieuw te worden ingediend. Het zal indien nodig door de relevante overheidsinstanties worden hergebruikt.

Het online systeem bespaart burgers 855.000 uur en bedrijven 11 miljard euro per jaar, volgens Elżbieta Bieńkowska, Europees Commissaris voor de Interne markt.

Volgende stappen

Nadat de nieuwe regels formeel zijn goedgekeurd door de lidstaten en de verordening in werking treedt, hebben de overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau vijf jaar om zich aan te passen. Naar schatting zullen veel diensten vóór de deadline beschikbaar zijn.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180911STO13153

Gecreëerd: 19-09-2018 - 16:50


1.

Relevante EU dossiers