35079 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 november 2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Kuiken (PvdA) i, Van Toorenburg (CDA) i, Van Oosten (VVD) i, Van der Graaf (CU) i en Van der Staaij (SGP) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Kuiken, Kuik (CDA) i, Van Wijngaarden (VVD) i, Van der Graaf en Van der Staaij.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te treffen op grond waarvan organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden, verboden kunnen worden door de minister voor Rechtsbescherming.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Bikker en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zes amendementen ingediend.

3.

Documenten

(61 stuks)

2 13 november 2018, geleidende brief, nr. 1     KST350791
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)
 
2 13 november 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350792
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)
 
2 13 november 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350793
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.