RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport), Brussel - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 mei 2019 09:00 - 23 mei 2019 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen M.L.P. (Marianne) Thyssen i e.a.
organisatie Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC) i, Roemeens voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2019 (Roemeens voorzitterschap) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 22 mei 2019 (OR. en)

9216/1/19 REV 1

OJ CONS 27 EDUC 242 JEUN 76 CULT 84

AUDIO 76 SPORT 59

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport)

Europagebouw, Brussel

22 en 23 mei 2019 (10.00, 10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

ZITTING OP WOENSDAG 22 MEI 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 9218/19 + ADD 1
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9219/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

JEUGDZAKEN

 • 3. 
  Conclusies over jongeren en de toekomst van werk 8754/19 + COR 1 Aanneming
 • 4. 
  Resolutie tot vaststelling van richtsnoeren over de governance van 8760/19 de EU-jongerendialoog

  Aanneming

 • 5. 
  Jongeren als drager van de democratie in de EU 8763/19

  Oriënterend debat ONDERWIJS

 • 6. 
  Aanbeveling van de Raad inzake een alomvattende benadering 8638/19

  van het onderwijzen en leren van talen Aanneming

 • 7. 
  Aanbeveling onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge 7976/19

  kinderen Aanneming

 • 8. 
  Conclusies over bijscholingstrajecten 8639/19 + COR 1 Aanneming
 • 9. 
  Bouwen aan de toekomst van Europa: de bijdrage van onderwijs 9165/19

  en opleiding aan de versterking van de sociale cohesie Oriënterend debat

Diversen

Jeugdzaken

 • 10. 
  a) Wereldconferentie 2019 van ministers voor Jeugdzaken en 8825/19 Jeugdforum Lisboa +21 (Lissabon, 22 en 23 juni 2019)

  (voorlopige vertaling) Informatie van de Portugese delegatie

  • b) 
   DiscoverEU 8819/19 Informatie van de Commissie over de stand van zaken

  Onderwijs

  • c) 
   Franse kandidatuur als gastheer voor de WorldSkills 8771/19 competitie in 2023 (voorlopige vertaling)

   Informatie van de Franse delegatie

  • d) 
   Onderwijstop (Brussel, 26 september 2019) 9120/19 Informatie van de Commissie
  • e) 
   Onderwijs en bestrijding van antisemitisme 9384/19 Informatie van de Commissie

o

o o

Jeugdzaken en Onderwijs

 • f) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Finse delegatie

ZITTING OP DONDERDAG 23 MEI 2019 (10.00 uur)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

CULTUUR / AUDIOVISUELE SECTOR

 • 11. 
  Conclusies over jonge creatieve generaties 8804/19

  Aanneming

 • 12. 
  Conclusies over coproducties 8806/19

  Aanneming

 • 13. 
  Van de bestrijding van desinformatie naar het herstellen van het 8808/19

  vertrouwen van EU-burgers in de media Oriënterend debat

  Sport

 • 14. 
  Resolutie over vertegenwoordiging en over de aan de WADA- 8709/19

  bijeenkomsten voorafgaande coördinatie en Praktische regeling inzake voorbereidingen voor de bijeenkomsten van het WADA

  Aanneming

 • 15. 
  Conclusies over de toegang tot sport voor personen met een 8699/1/19 REV 1 handicap

  Aanneming

 • 16. 
  Meer kinderen en jongeren doen deelnemen aan sport in het 8801/1/19 REV 1

  Europa van de 21e eeuw Oriënterend debat

Diversen

Cultuur / Audiovisuele sector

 • 17. 
  a) Nominatie van Veszprém voor Europese Culturele 8817/19 Hoofdstad 2023

  Informatie van de Hongaarse delegatie

  • b) 
   Vijfhonderdste herdenking van de eerste vaart rond de 8810/19 wereld, geleid door Fernão de Magalhães en Juan

   Sebastián Elcano Informatie van de Spaanse en de Portugese delegatie

  • c) 
   Resultaat van de ministeriële bijeenkomst in Parijs over 9370/19 cultureel erfgoed (3 mei 2019)

  Informatie van het voorzitterschap Sport

 • d) 
  Bijeenkomsten van het Wereldantidopingagentschap 8802/19 (WADA) (Montreal, Canada, 14-16 mei 2019)

  Informatie van de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in het bestuur van het WADA

 • e) 
  Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie 8796/2/19 REV 2 van sportwedstrijden (wedstrijdvervalsing) - verdere acties

  voor de EU Informatie van de Deense delegatie

 • f) 
  Ondertekening van een memorandum van 9118/19 overeenstemming tussen Bulgarije, Griekenland,

  Roemenië en Servië om ofwel het Euro 2028- kampioenschap ofwel het wereldkampioenschap 2030 te organiseren (Thessaloniki, 13 april 2019) Informatie van de Bulgaarse, de Griekse en de Roemeense delegatie

  o

  o o

Cultuur / Audiovisuele sector en Sport

 • g) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Finse delegatie

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie i Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Roemeens voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2019 (Roemeens voorzitterschap)

Van 1 januari tot en met 30 juni 2019 vervulde Roemenië i het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Roemenië volgde hiermee Oostenrijk i op. Roemenië was voor het eerst voorzitter van de Raad; het land is in 2007 lid geworden van de Europese Unie.

De prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka i, die Roemenië samen met Finland en Kroatië vormt. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

5.

Relevante EU dossiers

6.

Meer over...