Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 december 2018 (OR. en)

14860/1/18

Interinstitutioneel dossier: REV 1 COR 2

2018/0330(COD) i

FRONT 416 SIRIS 166 CODEC 2136 COMIX 656

NOTA

van: het voorzitterschap

aan: Permanent Representatives Committee/Council

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van

Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU)

nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening

(EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad

Documenten ST 14860/1/18 REV 1 en ST 14860/1/18 REV 1 COR 1 mogen de

verspreidingsmarkering "LIMITE" niet dragen.


2.

Behandeld document

3 dec
'18
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council
NOTE
Presidency
14860/18
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.