Vergadering: EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 28 februari 2020
kalender
József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 26 februari 2019 14:30 - 15:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) i

14.30 - 15.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 18 oktober 2018 PV - PE629.563v01-00

 15 november 2018 PV - PE636.041v01-00

 19-20 november 2018 PV - PE631.793v01-00

 7 februari 2019 PV - PE634.757v01-00

 19 februari 2019 PV - PE636.073v01-00

 • 4. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

EMPL/8/09836

***I 2017/0085(COD) COM(2017)0253 - C8-0137/2017

 

Rapporteur:

 

David Casa (PPE)

 

Bevoegd:

 

EMPL*

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 6. 
  Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

EMPL/8/12523

***I 2018/0064(COD) COM(2018)0131 - C8-0118/2018

 

Rapporteur:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

EMPL

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 7. 
  Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

EMPL/8/13406

2018/2120(INI)

 

Rapporteur:

 

Marian Harkin (ALDE)

PR - PE631.882v01-00

AM - PE632.783v01-00

Bevoegd:

 

EMPL*

   

Adviezen:

 

BUDG* -

Besluit: geen advies

 
 

FEMM -

Pina Picierno (S&D)

AD - PE630.469v02-00

AM - PE631.916v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 9 januari 2019, 12.00 uur

 • 8. 
  Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

EMPL/8/15445

***I 2019/0019(COD) COM(2019)0053 - C8-0039/2019

 

Corapporteurs:

 

Marian Harkin (ALDE)

Jean Lambert (Verts/ALE)

PR - PE634.627v01-00

AM - PE634.790v01-00

Bevoegd:

 

EMPL

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 14 februari 2019, 18.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 9. 
  Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

EMPL/8/15560

2019/2583(DEA) C(2019)00898

 

Bevoegd:

 

EMPL

   

 Gedachtewisseling

 • 10. 
  Volgende vergaderingen

Datum en tijd nog te bevestigen


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie