Amhaouch: herindeling luchtruim is van groot belang

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op donderdag 20 december 2018.

Deze week werd de tweede voortgangsrapportage met betrekking tot de herziening van het luchtruim besproken in de Tweede Kamer. Die herziening zal moeten gebeuren in goed overleg met de omgeving, dit vraagt dan ook om een brede maatschappelijke participatie. In de door de minister voorgestelde participatieaanpak is een belangrijke coördinerende rol weggelegd voor de provincies. ‘Een goede zaak’, aldus CDA woordvoerder luchtvaart Mustafa Amhaouch. ‘Dit past ook in de lijn van de motie Amhaouch/Van Dijk en zal de basis moeten leggen voor een gedragen nieuw ontwerp. Open meedenken en daar waar mogelijk meewerken, zorgt voor meer transparantie en dat is cruciaal bij deze herziening.’

Chaos

Amhaouch constateerde dat het vorige kabinet ten aanzien van de luchtruimherziening een behoorlijke chaos had achtergelaten. ‘Er is niet doorgepakt en er zijn veel te veel zaken vooruitgeschoven. Herindeling van het luchtruim had hoge prioriteit moeten krijgen.’ De huidige indeling heeft volgens hem veel weg van een lappendeken, ‘waar in de loop der jaren wel wat verstelwerk aan gedaan is, maar wat, met de inzichten van nu, niet past bij de behoeften’. Hij is dan ook meer tevreden over het huidige kabinet, dat wel werk maakt van de dringende noodzaak om het Nederlandse luchtruim te herzien.

Lelystad

Wat Lelystad Airport betreft, dat is voor het CDA ‘een regionaal vliegveld van nationaal belang’. Het hoofddoel van dit vliegveld is om de overloop van Schiphol op te vangen, daaraan ontleent het vliegveld zijn bestaansrecht. Amhaouch: ‘We vinden het daarnaast een goede zaak dat dit zorgt voor economische ontwikkelingen en werkgelegenheid voor Flevoland, evenals voor de aangrenzende provincies Overijssel en Gelderland. Maar een vliegveld in het leven roepen alleen voor autonome groei is hier niet aan de orde. Van vrachtvlucht is vanaf het begin ook nooit sprake geweest, dat dient goed geborgd te worden.’

Voor het CDA is het noodzakelijk dat Brussel meewerkt aan een Verkeersverdeelregeling (VVR). Die regeling is hard nodig om Lelystad de echte beloofde functie van overloop voor vakantievluchten te laten zijn. ‘We willen geen wildgroei, maar wel duurzame groei, en we willen Nederland goed blijven verbinden met de rest van de wereld. We verdienen er onze boterham mee. Daar zou Brussel een luisterend oor voor moeten hebben.’