35113 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verlenging van de toegestane periode van dekkingstekorten bij pensioenen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 januari 2019 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling te wijzigen in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen, teneinde kortingen op pensioenrechten en -uitkeringen te voorkomen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen teneinde kortingen op pensioenrechten en - uitkeringen te voorkomen

2.

Documenten

(9 stuks)

2 9 januari 2019, geleidende brief, nr. 1     KST351131
Geleidende brief
 
2 9 januari 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351132
Voorstel van wet
 
2 9 januari 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351133
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.