Evaluatie van het Europees systeem van financieel toezicht - Oriënterend debat - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Evaluatie van het Europees systeem van financieel toezicht - Oriënterend debat

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 januari 2019 (OR. en)

5108/19

Interinstitutionele dossiers: 2017/0230(COD) i

2017/0231(COD) i 2017/0232(COD) i

2017/0136(COD) i EF 5 ECOFIN 11

DROIPEN 2 CRIMORG 1 CODEC 30

NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Betreft: Evaluatie van het Europees systeem van financieel toezicht

 • Oriënterend debat
 • I. 
  INLEIDING
  • 1. 
   De Commissie heeft op 20 september 2017 een pakket wetgevingsvoorstellen ingediend dat het pakket Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS-pakket) wordt genoemd 1 .
  • 2. 
   De Commissie voegde op 12 september 2018 voorts een voorstel betreffende bestrijding van witwassen/terrorismefinanciering (AML/CFT) aan dit wetgevingspakket toe 2 .
  • 3. 
   Tijdens de Ecofinzitting van 2 oktober 2018 erkenden de lidstaten in het algemeen dat AML/CFT een prioritaire aangelegenheid is, en gaven zij verder opdracht een actieplan inzake bestrijding van witwassen op te stellen, dat ondertussen goedgekeurd is 3 .

1 Documenten 12420/17, 12422/17, 12430/17, 12431/17.

2 Document 12111/18.

3 Document 15164/18.

 • 4. 
  De Europese Centrale Bank bracht haar advies over het gewijzigde (AML/CFT) voorstel op 7 december 2018 4 uit, en het Europees Economisch en Sociaal Comité op 12 december 2018 5 .
 • 5. 
  Het Comité van permanente vertegenwoordigers bereikte op 19 december 2018 overeenstemming over een partieel mandaat voor onderhandelingen over het onderdeel AML/CFT 6 , en liet de verdere bespreking van de overige onderdelen van het ESFS- dossier aan de Raadsgroep over.
 • 6. 
  Op 10 januari stemde de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement over zijn advies over het gehele ESFS-pakket.
 • 7. 
  Tijdens de vergadering van de Groep financiële diensten van 11 januari verzocht het voorzitterschap de delegaties het onderdeel AML/CFT vroeger te behandelen en van de rest van het dossier te scheiden, en kreeg daarvoor ruime steun.

  II. STAND VAN ZAKEN 8. Het voorzitterschap is klaar om zo spoedig mogelijk over te gaan tot de onderhandelingen

  met het Europees Parlement over het onderdeel AML/CFT van het dossier.

 • 9. 
  Tegelijkertijd wil het voorzitterschap doorgaan met de besprekingen op technisch niveau over de overige onderdelen van het wetgevingspakket, waarover nog geen akkoord met

  een brede meerderheid kon worden bereikt en dus verdere besprekingen nodig zijn met het

  oog op een krachtig onderhandelingsmandaat. Dit houdt onder meer in dat moet worden

  voortgewerkt aan het kader voor de Europese toezichthoudende instanties en aan de

  ESRB-verordening.

4 Document 15468/18.

5 Document 15630/18.

6 Document 15569/18 ADD 1.

III. CONCLUSIE 10. Het voorzitterschap stelt voor de aandacht toe te spitsen op het onderdeel AML/CFT,

zodat zo spoedig mogelijk een akkoord met het Europees Parlement kan worden bereikt (op voorwaarde dat het Europees Parlement daar akkoord mee gaat).

 • 11. 
  Reden daarvoor is de urgentie van het thema AML/CFT, alsook het voornemen van het voorzitterschap om zijn inspanningen en middelen te richten op dossiers waarover de

  onderhandelingen nog een realistische kans maken om tijdens de huidige zittingstermijn te worden afgesloten.

 • 12. 
  De technische werkzaamheden zullen op technisch niveau worden voortgezet met het oog op een onderhandelingsmandaat over de overige onderdelen van het ESFS-pakket.
 • 13. 
  Het voorzitterschap geeft het Coreper derhalve in overweging de Raad te verzoeken akkoord te gaan met het vroeger behandelen en opstarten van de onderhandelingen met het Europees Parlement over het onderdeel AML/CFT van het ESFS-pakket op basis van de op 19 december 2018 in het Coreper overeengekomen tekst 7 .

7 Document 15569/18 ADD 1.


2.

Herziene versies, correcties en addenda

15 jan
'19
Evaluatie van het Europees systeem van financieel toezicht - Oriënterend debat
NOTE
Presidency
5108/19 COR 1
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.