Schriftelijk overleg Verordening herziening co÷rdinatie sociale zekerheidsstelsels - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Eerste Kamer der Staten Generaal (Eerste Kamer)ái, gepubliceerd op dinsdag 15 januari 2019.

Vanuit de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn op 18 juli 2018 door de leden van de CDA-fractie vragen gesteld aan de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het EU-voorstel Verordening herziening co÷rdinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815. De minister heeft op 20 december 2018 per brief gereageerd. De commissie heeft op 15 januari 2018 besloten op 5 februari 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

In het verslag schriftelijk overleg (EK 34.655, A) hebben de leden van de CDA-fractie met name vragen gesteld over de betekenis van de keuze tussen het woonlandbeginsel en het werklandbeginsel als uitgangspunt voor de werkloosheidsuitkering van grensarbeiders. Ook hebben de leden vragen gesteld over de verantwoordelijkheid voor de uitkering van gezinstoelagen ter zake en de (on)mogelijkheid om te komen tot een Europese grenseffectrapportage teneinde disco÷rdinatie te beperken.

In de beantwoording is de minister ingegaan op de effecten die de keuze voor een van beide beginselen met zich brengt, alsmede op het feit dat Nederland in de Europese Raad tegen de bereikte oriŰntatie heeft gestemd, waarin is voorzien in de keuze voor het woonlandbeginsel. Voor wat betreft de gezinstoelagen heeft de minister aangegeven dat het propageren van dit compromis onderdeel is van zijn langetermijnstrategie om te komen tot een gewijzigd exportbeleid van de gezinstoeslagen.

lees meer

Zie Edossier E160052 op de EuropaPoort


1.

Relevante EU dossiers