Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen

foto Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen
bron: D66
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Alexandra van Huffelen (1968) is sinds 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën. Zij was van 11 juni 2019 tot 29 januari 2020 Eerste Kamerlid voor D66. Mevrouw Van Huffelen was wethouder voor onder meer duurzaamheid in Rotterdam. In 2014 werd zij algemeen directeur van het Amsterdamse Gemeentelijke Vervoersbedrijf. Eerder was zij werkzaam in de energiesector en interim-manager bij "De Publieke Zaak". Als Eerste Kamerlid hield Mevrouw Van Huffelen zich bezig met economische zaken en klimaat en financiën. Tevens was zij fractiesecretaris.

D66
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Voornamen (roepnaam)

Alexandra Carla (Alexandra)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 21 juli 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • wethouder (voor duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) van Rotterdam, van mei 2010 tot mei 2014
 • algemeen directeur GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf) Amsterdam, van 1 juni 2014 tot 29 januari 2020
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 29 januari 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met Toeslagen en Douane), vanaf 29 januari 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • voorzitter Fietsersbond, van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016
 • lid Mobiliteitstafel Klimaatakkoord, van 20 maart 2018 tot 29 januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Is als staatssecretaris belast met het herstelproces van door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde ouders. Zij ging daarvoor gesprekken aan met die ouders en geeft leiding aan een proces om tot compensatie te komen, dat wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Omdat het individueel compenseren veel tijd kost, besloot het kabinet in december 2020 uiterlijk 1 mei 2021 alle ouders een eerste generieke compensatie toe te kennen van € 30.000. Het gaat in totaal om ca. 26.000 gezinnen. Daarna volgt specifieke compensatie voor directe en indirecte schade.
 • Presenteerde in december 2020 het rapport 'Alternatieven voor het toeslagenstelsel'. Daarin staan drie scenario’s om het stelsel te hervormen. Bij de varianten is gekeken of ze begrijpelijk zijn, wat mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s zijn dat ze bedragen moeten terugbetalen. Daarnaast is gekeken naar inkomenseffecten en de uitvoerbaarheid. Doel is de herziening in 2025 te realiseren.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2020 de Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) (Stb. 227) tot stand. Daarmee komt ruimte om ouders die getroffen zijn door de zogenoemde CAF-11-zaak (kinderopvangtoeslag) financieel te helpen. De aanpassingen betreffen uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling, alsmede een tegemoetkomingsregeling. (35.468)
 • Bracht in 2020 de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (Stb. 543) tot stand. Vooruitlopend op een latere stelselherziening komen er maatregelen voor de korte termijn op weg naar een beter en menselijker toeslagensysteem, met praktische rechtsbescherming. (35.574)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verloor in 2013 met 460 stemmen de strijd om het voorzitterschap van D66 van Fleur Gräper
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.