EP keurt handels- en investeringsbeschermingsakkoorden EU-Singapore goed - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP)†i, gepubliceerd op woensdag 13 februari 2019.

Het Parlement gaf groen licht aan de vrijhandels- en investeringsbeschermingsakkoorden tussen Singapore en de EU. Die vormen een eerste stap naar een betere samenwerking met Zuidoost-AziŽ.

De parlementsleden keurden het handelsverdrag goed met 425 stemmen voor, 186 stemmen tegen en 41 onthoudingen. Het akkoord zou binnen vijf jaar alle tarieven tussen de twee partijen afschaffen en de dienstensector vrijmaken, inclusief bankdiensten voor consumenten. Het verdrag voorziet ook in de bescherming van Europese streekproducten - zoals Spaanse sherry en Duitse bratwŁrst - en opent de Singaporese inkoopmarkt voor Europese bedrijven. Verder versterkt het handelsakkoord de arbeidsrechten en bevat het milieubeschermingsmaatregelen. Zeker dit laatste punt is van groot belang voor het Europees Parlement†i.

Eerste stap richting AziŽ

Dit zijn de eerste bilaterale verdragen van de EU met een lid van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN). Ze vormen zo het startpunt voor verdere handelsverdragen tussen de twee regioís. Het Parlement onderstreepte het belang van zulke akkoorden door in een bijkomende resolutie het verlies van vertrouwen in andere handelspartners - specifiek de VS - te benadrukken. Die resolutie werd aangenomen met 431 stemmen voor, 189 stemmen tegen en 52 onthoudingen.

Meer details over het verdrag en de modaliteiten ervan vindt u via deze link.

Investeringsrechtbank voor conflictoplossing

Het Parlement keurde ook twee andere akkoorden goed: allereerst een investeringsbeschermingsakkoord (436 stemmen voor, 203 tegen en 30 onthoudingen), dat voorziet in de oprichting van speciale rechtbanken met onafhankelijke rechters om disputen tussen staten en investeerders te beslechten. En verder een partnerschapsakkoord, dat de samenwerking tussen de EU en Singapore uitbreidt naar andere domeinen dan handel (537 stemmen voor, 85 tegen en 50 onthoudingen).

Quote

David Martin, de rapporteur voor zowel het vrijhandels- als het investeringsbeschermingsakkoord, gaf meer toelichting: "Met dit handelsakkoord bevestigt de EU haar inzet voor een handelssysteem gebaseerd op gedeelde regels; zo houdt de EU vrije en eerlijke handel in leven. Dit akkoord verbetert niet alleen de Europese toegang tot de Singaporese markt, maar ook de toegang tot de regionale groeimarkt van de ASEAN-landen. Tegelijkertijd voorziet dit akkoord in de bescherming van arbeiders en het milieu. Het investeringsbeschermingsakkoord van zijn kant belichaamt de hernieuwde aanpak van de Unie en vervangt eerdere afgesloten verdragen tussen EU-lidstaten en Singapore. Het maakt ook komaf met het vergiftigd systeem waarbij handelsdisputen in het land van herkomst van de investeringen worden behandeld".

Verdere stappen

De Raad moet het handelsakkoord nu nog finaliseren. Na die beslissing zal het verdrag in de daaropvolgende maand vanaf de eerste dag in werking treden. In het geval van de partnerschaps- en investeringsbeschermingsakkoorden gebeurt dit pas nadat deze geratificeerd zijn door alle lidstaten.

Achtergrond

In de Zuidoost-Aziatische regio is Singapore zonder twijfel de belangrijkste handelspartner van de EU. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben hun regionale kantoren in Singapore. Het land is dan ook goed voor twee derde van de gemaakte investeringen tussen de twee regioís, en bijna een derde van de totale handel in diensten en goederen tussen de EU en de ASEAN-landen.


1.

Relevante EU dossiers