Overeenkomst met Singapore: nieuwe impuls voor handel tussen EU en AziŽ - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op woensdag 13 februari 2019.

De tussen de EU†i en Singapore gesloten handelsovereenkomst en investeringsovereenkomst zijn vandaag door het Europees Parlement†i goedgekeurd. Het Parlement heeft tevens het licht op groen gezet voor de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst.

Hiermee is de inwerkingtreding van de overeenkomsten een grote stap dichterbij gekomen, waardoor de economische betrekkingen en de economische samenwerking tussen de EU en Singapore een duw in de rug zullen krijgen en de EU haar aanwezigheid in de snelgroeiende regio Zuidoost-AziŽ zal kunnen vergroten.

Jean-Claude Junckeri, voorzitter van de Europese Commissie†i, zei hierover: "Met zijn goedkeuring van de handelsovereenkomst en de investeringsovereenkomst tussen de EU en Singapore schrijft het Europees Parlement geschiedenis. Dit is de eerste bilaterale handelsovereenkomst die de Europese Unie met een land in Zuidoost-AziŽ aangaat en de opstap naar een nauwere relatie tussen Europa en een van de meest dynamische regio's ter wereld. Wij smeden hechtere economische en politieke banden met vrienden en partners die, net als wij, geloven in open, wederkerige en op regels gebaseerde handel. Opnieuw heeft de Europese Unie een handelsovereenkomst gesloten die een win-winsituatie oplevert, een overeenkomst die nieuwe kansen zal scheppen voor Europese producenten, werknemers, landbouwers en consumenten en die tegelijkertijd samenwerking en multilateralisme zal bevorderen."

Commissaris voor Handel Cecilia MalmstrŲmi zei: "In onzekere tijden bestaat er meer dan ooit behoefte aan overeenkomsten als deze. Zij brengen Europa en Singapore meer welvaart, stimuleren ons onderlinge handelsverkeer en verstevigen de reeds tussen ons bestaande essentiŽle relatie. Zij strekken werknemers, landbouwers en kleine en grote ondernemingen aan beide zijden tot voordeel. Zij zetten sterk in op de eerbiediging van mensenrechten en arbeidsnormen alsmede de bescherming van het milieu. Dit is nog maar eens een signaal dat open, eerlijke en op regels gebaseerde wereldhandel niet meer weg te denken valt."

Singapore is veruit de grootste handelspartner van de EU in de regio Zuidoost-AziŽ, met een totaal bilateraal handelsvolume van meer dan 53 miljard euro wat goederen en van 51 miljard euro wat diensten betreft. Meer dan 10 000 ondernemingen uit de EU zijn gevestigd in Singapore, vanwaaruit zij het hele Stille Zuidzeegebied bedienen. Ook wordt vanuit Europa in AziŽ nergens zo veel geÔnvesteerd als in Singapore, waarbij de investeringen over en weer in de afgelopen jaren een sterk stijgende tendens vertonen: in 2017 bedroeg de gecombineerde bilaterale investeringsstand 344 miljard euro.

Singapore zal in het kader van de handelsovereenkomst alle nog bestaande douanerechten op producten uit de EU afschaffen en verplicht zich ertoe de huidige rechtenvrije toegang voor alle andere EU-producten in stand te houden. De overeenkomst biedt ook nieuwe mogelijkheden voor dienstverleners uit de EU, onder meer in sectoren als telecommunicatie, milieudiensten, engineering, informatica en vervoer over zee. Ook zal het ondernemingsklimaat voorspelbaarder worden. Singapore heeft er tevens mee ingestemd niet-tarifaire handelsbelemmeringen in sleutelsectoren weg te nemen, bijvoorbeeld door de veiligheidstests van de EU voor auto's en tal van elektronische apparaten te erkennen of de labels van EU-bedrijven voor kledingstukken te aanvaarden.

De investeringsbeschermingsovereenkomst zal voor een hoog niveau van investeringsbescherming zorgen, met behoud van het recht van zowel de EU als Singapore om regelgeving vast te stellen en doelstellingen van overheidsbeleid zoals de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu na te streven. Bij deze overeenkomst, die in de plaats zal komen van 12 bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten tussen EU-lidstaten en Singapore, wordt een modern gemeenschappelijk kader voor investeringsbescherming opgezet met een evenwichtig stelsel van investeringsgerechten voor het beslechten van investeringsgeschillen.

Met beide overeenkomsten heeft de EU een grote stap gezet op weg naar strenge normen en regels voor haar handel met en investeringen in de snelgroeiende regio Zuidoost-AziŽ. De overeenkomsten bieden enorme economische kansen, alsmede volledige bescherming van de openbare diensten en van het recht van de partijen om regelgeving vast te stellen. De handelsovereenkomst bevat ook een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, waarin de hoogste normen op het gebied van arbeid, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming zijn vastgesteld voor handel en investeringen tussen de partijen, en versterkt gezamenlijke acties op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

Federica Mogherinii, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei: "Dat het Europees Parlement vandaag met overgrote meerderheid zijn goedkeuring aan de overeenkomst heeft gehecht is goed nieuws voor de verdieping van onze betrekkingen met Singapore. In de wereld van vandaag zijn gelijkgezinde partners en vrienden onmisbaar. Met onze nieuwe overeenkomst kunnen wij voortbouwen op wat wij al samen hebben bereikt en kunnen wij samen meer doen om onze gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, zowel wat onze bilaterale agenda als wat het aanpakken van wereldwijde uitdagingen betreft."

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst versterkt de bestaande betrekkingen tussen de Europese Unie en Singapore en bouwt voort op de gezamenlijke inzet voor multilateralisme en een op regels gebaseerd internationale orde. Deze overeenkomst zal de grondslag leggen voor een doeltreffendere bilaterale betrokkenheid tussen de EU en haar lidstaten enerzijds en Singapore anderzijds, doordat de politieke dialoog wordt versterkt en de samenwerking op zeer uiteenlopende gebieden wordt verbeterd, waaronder duurzame ontwikkeling, democratie en fundamentele vrijheden, justitie, veiligheid, connectiviteit, interpersoonlijke contacten, de informatiemaatschappij, onderwijs en culturele uitwisseling, alsook werkgelegenheid en sociale zaken. Met de overeenkomst kunnen wij intensiever gaan samenwerken op het gebied van wetenschap en technologie, zoals bij energie, milieu, strijd tegen de klimaatverandering, bescherming van natuurlijke hulpbronnen, slimme steden en vervoer. De overeenkomst zal de samenwerking versterken waar het gaat om wereldwijde uitdagingen, waarbij voor zowel Singapore als de EU een steeds grotere rol is weggelegd, en zal deze uitdagingen op een meer samenhangende wijze helpen aanpakken.

De onderhandelingen over de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst zijn in 2005 van start gegaan, en hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherini en haar ambtgenoot Vivian Balakrishnan, minister van Buitenlandse Zaken van Singapore, hebben de overeenkomst op 19 oktober 2018 in de marge van de ASEM-top ondertekend. De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moet nog door alle EU-lidstaten worden geratificeerd voordat zij in werking kan treden.

Volgende stappen

De EU en Singapore hebben de handelsovereenkomst en de investeringsovereenkomst op 19 oktober 2018 ondertekend. Na de goedkeuring door het Parlement vandaag kan de handelsovereenkomst in werking treden zodra Singapore zijn eigen interne procedures heeft afgerond en beide zijden de laatste formaliteiten hebben vervuld. De investeringsbeschermingsovereenkomst moet nog door alle EU-lidstaten volgens hun eigen nationale procedures worden geratificeerd voordat zij in werking kan treden.

Zodra de overeenkomsten van kracht zijn, zal hiermee de eerste steen zijn gelegd voor een toekomstige interregionale overeenkomst tussen de EU en de hele Asean-regio inzake handel en investeringen.

Meer informatie

MEMO: Voornaamste aspecten van de handelsovereenkomst en de investeringsovereenkomst tussen de EU en Singapore

Thematische factsheets

Kaart van EU-bedrijven die zaken doen met Singapore

Gevolgen van de overeenkomst voor elke lidstaat: BelgiŽ, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, ItaliŽ, KroatiŽ, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, RoemeniŽ, SloveniŽ, Slowakije, Spanje, TsjechiŽ, het Verenigd Koninkrijk en Zweden

Ervaringen van exporteurs

Tekst van de handelsovereenkomst en de investeringsovereenkomst

Meer informatie over de overeenkomsten EU-Singapore

Website van de EU-delegatie in Singapore

Factsheet over de betrekkingen EU-Asean

IP/19/906

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers