Gesprek met Albanese denktank over EU-uitbreiding

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019.

Op woensdag 13 maart ontvangt Anne Mulder (VVD) namens de commissie Europese Zaken een vertegenwoordiging van het Institute for Democracy and Mediation, een denktank gevestigd in de Albanese hoofdstad Tirana.

Deze organisatie zet zich in voor een beter begrip van prioriteiten, vragen en zorgen die er in EU-lidstaten over een mogelijke toetreding van Albanië tot de EU bestaan. Ook maakt het instituut analyses van de hervormingen die Albanië uitvoert om te voldoen aan de EU-standaarden op het gebied van rechtsstaat, democratie en mensenrechten.

Albanië is momenteel kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Vlak voor de zomer ligt de vraag voor of de EU toetredingsonderhandelingen zal openen met Albanië. Een delegatie uit de commissie Europese Zaken heeft vorig jaar Albanië bezocht om zich een beeld te vormen van de stand van zaken. In het aankomende meireces zal Anne Mulder als rapporteur namens de commissie Europese Zaken het land opnieuw bezoeken.

  • 13/03: Gesprek met Albanese denktank over EU-uitbreiding