COM(2019)133 - Evaluatie van Verordening (EU) 2016/369 betreffende verstrekking van noodhulp binnen de Unie - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de evaluatie van Verordening (EU) 2016/369 betreffende verstrekking van noodhulp binnen de Unie

officiŽle Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the Evaluation of the Regulation (EU) 2016/369 on the provision of emergency support within the Union
 
COM-nummer†i COM(2019)133 NLEN

2.

Key dates

Document 12-03-2019
Online publicatie 12-03-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.