Europese Raad, Brussel - EU monitor

EU monitor
Woensdag 22 januari 2020
kalender
Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 maart 2020 - 27 maart 2020
plaats Brussel, België
locatie Europa i Toon locatie
organisatie Europese Raad i


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...