COM(2019)165 EU - Aanbeveling
Aanvulling richtsnoeren voor onderhandelingen over de ontwikkelingsagenda van Doha mbt plurilaterale onderhandelingen over regels en verbintenissen inzake elektronische handel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot aanvulling van de onderhandelingsrichtsnoeren voor de ontwikkelingsagenda van Doha betreffende de plurilaterale onderhandelingen over regels en verbintenissen inzake elektronische handel

officiële Engelstalige titel

Recommendation for a COUNCIL DECISION supplementing the negotiating directives for the Doha Development Agenda regarding the plurilateral negotiations of rules and commitments on electronic commerce
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2019)165 NLEN
Celex-nummer i 52019PC0165

2.

Key dates

Document 02-04-2019
Online publicatie 02-04-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.