Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35205 - Wet vliegbelasting i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 14-05-2019
Publicatie­datum 14-05-2019
Nummer KST352051
Kenmerk 35205, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 205

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 13 mei 2019    Willem-Alexander

kst-35205-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 205, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.