Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 november 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal i Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) i

 • Brievenlijst

 • Toezegging minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. de motie van het lid Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties

  Te behandelen:

  21501-20 i-1489 i Brief regering d.d. 12 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenToezegging minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. de motie van het lid Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties

  Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2019 op 14 november.

  21501-20 i-1489 i Toezegging minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. de motie van het lid Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties

 • Reactie op verzoek commissie over een reactie inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen

  Te behandelen:

  32735 i-271 i Brief regering d.d. 13 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie over een reactie inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen

  Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2019 op 14 november.

  32735 i-271 i Reactie op verzoek commissie over een reactie inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019

  Te behandelen:

  21501-02 i-2083 i Brief regering d.d. 8 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019

  Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2019 op 14 november.

  21501-02 i-2083 i Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Analyse succesvolle EMA campagne

  Te behandelen:

  21501-02 i-2090 i Brief regering d.d. 8 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAnalyse succesvolle EMA campagne

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 op 21 januari.

  21501-02 i-2090 i Analyse succesvolle EMA campagne

 • Werkbezoek aan Parijs van 8 tot en met 10 januari 2020

 • Nieuwe EU-voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  Naar aanleiding van procedurevergadering

  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.
  • Aan minister buza - planningsbrief voor het jaar 2020, te ontvangen uiterlijk 20 december 2019.

  Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019

  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.

  Besluit: Ter informatie.

 • Commissie-agenda

  Details

  01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

  02-12-2019 13:00 inbrengtermijn SO Raad Algemene Zaken d.d. 10 december 2019

  04-12-2019 09:00 - 10:30 technische briefing Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (gewijzigd tijdstip)

  10/11/12-12-2019 (week 50) plenair debat Europese Raad d.d. 12-13 december 2019

  12-12-2019 14:00 - 15:00 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Zagreb over het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap

  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  08/10-01-2020 werkbezoek aan Parijs

  15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening

  19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb

  21-01-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020

  23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020

  05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

  26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020

  16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020

  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19-05-2020 16:00 - 18:30 AO Westelijke Balkan (nieuw)

  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb

  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020

  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19/20-07-2020 Voorzitters COSAC in Berlijn

  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog in te plannen: werkbezoek Brussel, werkbezoek Bosnië-Herzegovina en Noord-Macedonië, AO rechtsstatelijkheid

  Besluit: Ter informatie.

 • Rondvraagpunt van het lid Maeijer (PVV) inzake onderhandelingen Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

  Te behandelen:

  2019Z23509 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 28 november 2019 - V. Maeijer, Tweede KamerlidRondvraagpunt lid Maeijer

  Besluit: Het kabinet verzoeken om toezending van de brief van de minister-president aan de regeringen van de EU-lidstaten inzake de Nederlandse inzet in de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, te ontvangen vóór het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 10 december 2019 (inbreng op maandag 2 december om 13.00 uur).

  Besluit: Het kabinet verzoeken de op vrijdag 29 november 2019 verwachte nieuwe versie van het onderhandelingsdocument (negotiation box) inzake de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 inclusief een kabinetsappreciatie aan de Kamer toe te zenden, te ontvangen vóór het schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken d.d. 10 december 2019 (inbreng op maandag 2 december om 13.00 uur).

  2019D48667 Rondvraagpunt lid Maeijer

  2019D48672 Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

 • Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake de rechtsstaat op Malta

  Te behandelen:

  2019Z23510 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 28 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede KamerlidRondvraagpunt lid Omtzigt

  Besluit: Het kabinet verzoeken om, ten behoeve van het aanstaande schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken, uiterlijk (morgen) vrijdagochtend 29 november een stand-van-zakenbrief inzake de rechtsstatelijke ontwikkelingen op Malta aan de Kamer toe te zenden en in deze brief specifiek in te gaan op de vragen in de noot.

  • 1. 
   Wat gaat het kabinet in EU-verband doen in reactie op de rechtsstatelijke ontwikkelingen op Malta en de mogelijkheid dat de Maltese minister-president snel een presidentieel pardon voorstelt voor personen die betrokken zijn bij de aanslag op de journaliste Daphne Caruana Galizia?
  • 2. 
   Acht het kabinet het nog verantwoord om gevoelige informatie te delen met de regering en overheidsdiensten van Malta, gelet op de onderzoeken die zijn ingesteld tegen personen in de Maltese regering en in het kantoor van de Maltese minister-president inzake de aanslag op de journaliste Daphne Caruana Galizia en andere zaken waaronder de Panama Papers?

  2019D48669 Rondvraagpunt lid Omtzigt (CDA) inzake de rechtsstaat op Malta

  2019D48677 Aan bewindspersoon - kabinetsbrief inzake rechtsstaat op Malta

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...