Stemmen zonder beperking

Met dank overgenomen van J.W.M. (John) Kerstens i, gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019.

Het is, zo’n drie jaar nadat het vorige kabinet het VN-Gehandicaptenverdrag ratificeerde, nog steeds geen vanzelfsprekendheid: een inclusieve samenleving, waarin iedereen in staat wordt gesteld om mee te doen.

Afgelopen zaterdag hebben we met ons allen kunnen genieten van het Eurovisiesongfestival.

Van de overwinning van Duncan natuurlijk. Maar ook van de gebarentolken bij de verschillende liedjes. Die waren eigenlijk vaak beter dan de optredende artiesten zelf. Dat had de NOS goed voor elkaar.

Toch wel een verschil met het ontbreken van zo’n gebarentolk bij de persconferentie na de aanslag in Utrecht bijvoorbeeld. Toen snel de juiste informatie krijgen voor iedereen van groot belang was.

Om je stem uit te brengen, moet je (als je bijvoorbeeld in een rolstoel of scootmobiel zit of wanneer je blind of slechtziend bent) soms nogal wat obstakels overwinnen.

Het is, zo’n drie jaar nadat het vorige kabinet het VN-Gehandicaptenverdrag ratificeerde, nog steeds geen vanzelfsprekendheid: een inclusieve samenleving, waarin iedereen in staat wordt gesteld om mee te doen. Komende donderdag bijvoorbeeld. Als we naar de stembus mogen om onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen.

Want om dat laatste te kunnen doen, om je stem uit te brengen, moet je (als je bijvoorbeeld in een rolstoel of scootmobiel zit of wanneer je blind of slechtziend bent) soms nogal wat obstakels overwinnen. Letterlijk.

Bijvoorbeeld omdat je het stembureau niet in kunt. Doordat er wel een trap is, maar je die nu eenmaal niet opkomt in een rolstoel. Of doordat de drempel te hoog is. Doordat het stemhokje te klein is voor je rolstoel. Of de schrijfplank te hoog. Omdat de ketting aan het potlood te kort is. Of als degene die je, omdat je blind of slechtziend bent, wil helpen bij het invullen van het biljet, het stemhokje niet in mag.

En dat terwijl het kabinet zich had voorgenomen alle verkiezingen dit jaar 100% toegankelijk te laten zijn.

Stuk voor stuk lullige dingen. Maar ze beletten je wel je democratische recht uit te oefenen. Dat hoort niet zo te zijn. Toch zijn het allemaal voorbeelden van tijdens de recente verkiezingen voor Provinciale Staten. Voorbeelden die de mensen die er de dupe van waren hebben gemeld bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de rechten van de Mens.

En dat terwijl het kabinet zich had voorgenomen alle verkiezingen dit jaar 100% toegankelijk te laten zijn. Dat is dus bij de eerste verkiezingen dit jaar niet gelukt.

Daarom vraag ik er aandacht voor dat dat aanstaande donderdag wel kan.

Daarom vraag ik er aandacht voor dat dat aanstaande donderdag wel kan.

Zodat iedereen die dat wil zijn of haar stem kan uitbrengen, zonder beperkingen.