Kamerbrief over informele Europese Raad van 28 mei 2019

Inhoudsopgave

  1. Kerngegevens
  2. Tekst
  3. EU Monitor

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kamerbrief over informele Europese Raad van 28 mei 2019
Document­datum 28-05-2019
Publicatie­datum 28-05-2019
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20061

Nederland

www.rijksoverheid.nl

Onze Referentie

BZDOC-824631192-78

Bijlage(n)

1

Datum 28 mei 2019

Betreft Schriftelijk overleg informele Europese Raad van 28 mei 2019

Geachte voorzitter,

Met verwijzing naar de schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer

d.d. 27 mei 2019 naar aanleiding van de informele Europese Raad die op 28 mei

zal plaatsvinden, gaan uw Kamer hierbij, mede namens de minister-president, de

antwoorden toe van de zijde van het kabinet.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.